Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Roșianu Andrei DA 2023 DI 2023
Roșianu Emilia Floarea 2017 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022
Rus Cristina 2019 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c 2022
Samihaian (Saitoc) Silvia 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Samoilă Grigore-Teodor 2021 2021.a
Săndulescu Georgeta 2012 2013
Săracu (Gheorghe) Georgiana 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020.a 2020.b 2021 DA 2023 DI 2023
Șerban Rodica 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Sima Cristina-Florentina DA 2022 DI 2022
Singer Antonela Marilena 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Socaciu Elisabeta Georgiana 2013 2014 DA 2022 DI 2022 Declaratie avere 2022 Declaratie interese 2022 DI 2023 DA 2023
Soisun Ionuț 2013
Șolga Ion-Constantin DA 2022 DI 2022 DA 2022.a DI 2022.a DA 2022.b DI 2022.b
Şoroș Daniela-Mioara 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a 2021.b DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Stănescu Anamaria 2019 2021 DA 2022 DI 2022
Stanescu V. Oana Iuliana DA 2023 DI 2023
Sur Daniel 2014 2015 2016 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Șușnea Ana 2019 2020 2021 2021.a Declaratie de avere 2022 Declaratie de interese 2022 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 1 2023 DI 1 2023
Szele Aron 2015 2016 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Tâlmaciu Bogdan Ion 2020 2021
Taloș Mirel 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 2021.a 2021.b DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Tănase Ionel-Bogdănel 2018 2019.a 2019.b 2019.c 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Tătar Mircea 2013
Trif Eunicia Maria 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Tuturluță Marius Valentin 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Ungureanu Ana 2012 2013 2014
Ungureanu Cristina 2012
Vlăsceanu Andreea 2018 2019 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Vuţescu Nicoleta 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Weinberger Attila Iuliu 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023