Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Nicolescu Adina 2021
Novac Andrei 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Olteanu Mirela 2019 2020
Oprescu Georgiana 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Oprica Alexandra-Daniela 2021 DA 2023 DI 2023
Ovedenie Doina 2012 2013 2014 2015 2017
Pană Iulia Sabina 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Panait Andrei-Alexandru DA 2022 DI 2022 DA 2023 incetare DA 2023 numire DI 2023 Incetare DI 2023 numire
Pașcanu Eleni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pătru Cristiana Cristiana Pătru - 2012
Pele Bianca 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023
Perpelea Octavian 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Petrovici-Popescu Sever 2019.a 2019.b 2020 2021
Plopeanu Daniela-Elena DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023
Ponta Ariadna 2012 2013 2017 2018.1 2018.2 2020.a 2020.b 2021 DI 2022 DA 2022
Popa Luiza Elena DA2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Popa Nicolae-Ștefan 2018 2019 2020.a 2020.b 2021
Popescu Bogdan 2013 2013' 2014 2015 2016 2017 2018
Popp Adriana Camelia Silvia 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Potîrniche Livia-Vasilica DA 2022 DI 2022 Declaratie interese 2022 Declaratie avere 2022 DI 2023 DA 2023
Preda Roxana 2018 DA 2023 DI 2023
Racovițeanu Mihaela 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Rogojinaru Cătălin-Ionuţ 2015 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Roman Marina 2018 2019 2020 2021
Roșianu Andrei DA 2023 DI 2023
Roșianu Emilia Floarea 2017 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Rus Cristina 2019 2020 2021 2021.a 2021.b 2021.c 2022
Samihaian (Saitoc) Silvia 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Samoilă Grigore-Teodor 2021 2021.a
Săndulescu Georgeta 2012 2013