Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Manolache Radu Dan 2019
Mardale Lia 2010 2011 2012
Marica Diana Lucia DA 2023 DI 2023
Marica Lucia-Diana DA 2024 DI 2024
Marin Ligia 2019.a 2019.b
Marin Ștefan-Claudiu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022
Mărmureanu Ştefana 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 Declaratie de avere 2023 Declaratie de interese 2023 DA 2024 DI 2024
Mircea Mariana 2012
Morariu Monica 2018 2019.a 2019.b 2020 2021
Morteanu Roxana Mariana 2017 2018 2019.a 2019.b 2020
Moşanu Nadia DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Munteanu Alina 2012 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024 DA 2024 DI 2024
Neagu Nicoleta 2016 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Necula Florin 2021 DA 2021 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Nedelcu Lorena 2012 2013 2014 2016 2017
Nedelea Ana-Cornelia 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2024 DI 2024
Nica Daniel Răzvan 2013 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Nicolescu Adina 2021
Novac Andrei 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Olteanu Mirela 2019 2020
Oprescu Georgiana 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Oprica Alexandra-Daniela 2021 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ovedenie Doina 2012 2013 2014 2015 2017
Pană Iulia Sabina 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Panait Andrei-Alexandru DA 2022 DI 2022 DA 2023 incetare DA 2023 numire DI 2023 Incetare DI 2023 numire
Pașcanu Eleni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pătru Cristiana Cristiana Pătru - 2012
Pele Bianca 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Perpelea Octavian 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Petrovici-Popescu Sever 2019.a 2019.b 2020 2021