CENTRUL CĂRŢII

2009

Voltaire - Candide sau optimismul, 2006, 118 p.

Candide este una dintre bijuteriile literaturii franceze, o bijuterie cu sclipiri amare, dar exaltante, aruncând spre noi o eternă întrebare: este omul un erou al faptei cotidiene, este el o marionetă mişcată de pura întamplare? Irina Mavrodin

2009

Simona Corlan-Ioan (coordonator) - Negru pe alb - memorii, istorii, identităţi în Africa francofonă / Noir sur blanc. Etudes, histoires, identites dans l'Afrique francophone, 2006, 320 p.

Volumul de faţă se vrea o demonstraţie despre drumul istoriei ca parte a memoriei colective, trecând apoi la memorii ca obiect al istoriilor; el mărturiseşte despre cum se nasc locurile memoriei, dă seama despre eroii istoriilor, revigorând puternice controverse

2009

Lautréamont - Cânturile lui Maldoror, 2007, 176 p.

Sunt unii care scriu spre a capta aplauzele oamenilor, cu ajutorul a nobile însuşiri ale inimii pe care închipuirea le născoceşte sau pe care ei pot să le aivă. . . Eu mă slujesc de geniul meu spre a zugrăvi desfătarea cruzimii! Desfătări nu trecătoare, prefăcute,

2009

François Villon - Balade şi alte poeme, 2006, 200 p.

Ediţia de faţă este reprodusă după volumul apărut în 1956 la ESPLA: François Villon, Balade şi alte poeme - traducere de Dan Botta, prezentare de Tudor Arghezi.

2009

Ovidiu Cristea (coordonator) - Marea Neagră. Puteri maritime-Puteri terestre (sec. XIII-XVIII), 2006, 366 p.

Volumul de faţă încearcă să desluşească măcar câteva dintre mizele luptei pentru supremaţie în Marea cea Mare, să surprindă mijloacele prin care puterile navale sau terestre au încercat să-şi impună hegemonia, să identifice elementele de continuitate sau

2009

E. Lovinescu - Confesiunile unui critic, 2006, 520 p.

E. Lovinescu şi-a făcut un fel de obligaţie morală din faptul de a arăta cum s-a configurat şi cum a evoluat modul său de a gândi, cum s-a compus, din ce elemente psihologice s-a combinat, cu ce predispoziţii a pornit şi cu reacţii s-a confruntat. Memoriile din

2009

Mihai Zamfir - Jurnal indirect. Scrisori portugheze, 2006, 264 p.

Zilele vieţii noastre seamănă în general una cu alta, deşi până la urmă fiecare rămâne unică: altfel n-ar exista specia Jurnalului. Sub semnul consemnării atente, dar tot indirecte, a scurgerii timpului, paginile de faţă le continuă pe cele intitulate Jurnal

2009

Jean-Jacques Rousseau - Visările unui hoinar singuratic, 2006, 108 p.

Rousseau, pentru noi, cei de azi, care-l citim prin grila unui eu descentrat şi fragmentat - căci în aceasta constă noutatea acestei proze - este, prin excelenţă, străinul, dar într-un sens total, cel al eului mereu străin în raport cu el însuşi şi care se descoperă

2009

Violeta Barbu (coordonator) - De la comunitate la societate - Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul Regim, 2007, 296 p.

Volumul reuneşte texte ale autorilor: Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea-Roxana Iancu şi Gheorghe Lazăr. Cum au fost construite, cum au funcţionat şi cum s-au întrupat în legături sociale reprezentările pe care

2009

Virgil Nemoianu - Străin prin Europa - Note de călătorie 1983-1992, 2006, 232 p.

Notele de jurnal ale scriitorului european de origine, american prin opţiune Virgil Nemoianu, reputat profesor universitar pe plan internaţional, membru al Academiei Europene de Artă şi Ştiinţe, invită cititorul la o călătorie imaginară prin Europa, oferindu-i

2009

Ruxandra Cesereanu (coordonator) - T(z)ara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi, 2007, 286 p.

Proiectul T(z)ara noastră. Stereotipii şi prejudecăţi a fost gândit ca un demers colectiv în cadrul Centrului de Cercetare a Imaginarului din Cluj. Acesta este motivul pentru care mulţi dintre semnatarii acestui volum sunt membri Phantasma. Lor li s-au adăugat eseişti

2009

Paul Willems - Acvalonia, 2006, 72 p.

Paul Willems (1912-1997) a fost unul dintre ultimii mari scriitori flamanzi care au ales limba franceză. Este autorul mai multor romane şi al al unei foarte importante opere dramatice, începute în 1948, care i-au adus recunoaşterea internaţională. Universul lui, impregnat