Achizitii

Invitatie de participare la ofertare servicii organizare targuri si expozitii-Cvadrienala de la Praga - ATRIBUIT

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poştal 011824, cod fiscal 15726657, tel. : 0317100606, fax: 0317100607, invită toţi operatorii economici care îndeplinesc condiţiile solicitate şi care sunt interesaţi de depunerea

3 Apr 2023

Centralizator contracte de achiziții publice +5000 euro

Atașat: Centralizator contracte de achiziții publice +5000 euro

3 Apr 2023

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023

Atașat: Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023

1 Aug 2022

Centralizator contracte de achiziții publice +5000 euro

Atașat: Centralizator contracte de achiziții publice +5000 euro

1 Aug 2022

Programul anual al achizițiilor publice 2022 + Anexă

Atașat: Programul anual al achizițiilor publice 2022 + Anexă 

24 Mar 2022

Centralizatorul și contractele de achiziții +5000 euro

Atașat - Centralizatorul și contractele de achiziții +5000 euro

24 Mar 2022

Planul anual de achiziții 2021

Atașat - Planul anual de achiziții 2021

26 Jun 2019

Invitatie de participare la ofertare servicii organizare eveniment cultural - proiectul Manifesto al artistului Mihai Țopescu și expoziția de costume de teatru a scenografilor Doina Levintza și Dan Coma (ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român (I. C. R. ),cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, intenţionează să achiziţioneze în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii organizare evenimente

24 May 2019 - 27 May 2019

Invitatie participare ofertare si caiet de sarcini pentru servicii amenajare stand Bookfest 2019 - ATRIBUIT

Invitatie de participare la ofertare in vederea atribuirii contractului de servicii de organizare targuri si expozitii (amenajare stand) pentru participarea ICR la Salonul International de Carte Bookfest 2019

10 Oct 2018

Solicitare servicii juridice 2018

Contractare servicii juridice

31 Jul 2018 - 3 Aug 2018

Invitatie participare la ofertare sistem informatic integrat(ATRIBUIT)

Institutul Cultural Român intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și art. 43 dinHG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor

30 Jul 2018 - 2 Aug 2018

Invitatie participare la ofertare pregatire profesionala-cursuri lb. franceza(ATRIBUIT)

In baza art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, I. C. R. intentioneaza sa achizitioneze servicii de formare profesionala constand in cursuri de limba franceza, conform anuntului atasat mai jos, data