Programul CANTEMIR 2024 // Apel pentru depunerea candidaturilor evaluatorilor independenți

Institutul Cultural Român invită specialiștii din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans) să candideze pentru a face parte din comisiile de evaluare ale Programului CANTEMIR, program de finanțare pentru proiecte culturale pentru 2024. Pentru fiecare arie, proiectele vor fi jurizate de câte o comisie de selecție alcătuită din trei membri, desemnați de Institutul Cultural Român în urma unui apel public – doi evaluatori independenți și un reprezentant al instituției finanțatoare.

Evaluatorii independenți își pot depune candidaturile (CV și scrisoare de intenție) la adresa de email: evaluare@icr.ro, până la 8 februarie 2024, ora 23:59, ora României, specificând domeniul pentru care optează.

Pentru a fi evaluator independent, specialiștii trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în domeniul de referinţă (arte plastice, arte decorative și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance, teatru, muzică, dans) sau minimum 2 ani în managementul sau evaluarea proiectelor culturale în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție. Pentru sesiunea 2024 a Programului CANTEMIR, se vor constitui câte două comisii de specialiști pentru fiecare dintre ariile enunțate, una pentru selecția proiectelor și una pentru contestații.

Pentru activitatea depusă, evaluatorii independenți din cadrul comisiei de selecţie şi din cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor primi o indemnizaţie al cărei cuantum va fi stabilit de Institutul Cultural Român, conform legii.

Procesul de evaluare se desfășoară în urma analizei dosarelor de finanțare transmise pe email. Pentru întocmirea baremului, fiecare proiect va primi un punctaj conform grilei de evaluare, care va fi însoțit de un raport de evaluare. Potrivit legii, nu poate fi evaluator o persoană care a depus un proiect spre finanţare, care face parte din echipa unui proiect înscris spre finanţare sau care are statut de funcţionar public, care are relații contractuale cu organizația solicitantului sau cu orice sub-contractanți care se regăsesc în dosarele înscrise spre finanțare.


Calendarul procesului de evaluare 


TermenPerioadăActivitate
25 de zile calendaristice15 ianuarie - 8 februarie 2024Depunerea candidaturilor evaluatorilor independenți
5 zile lucrătoare12-16 februarie 2024Selecția evaluatorilor independenți
3 zile lucrătoare5-7 martie 2024Soluţionarea contestaţiilor pentru etapa I a sesiunii de selecţie
15 zile lucrătoare11-29 martie 2024Desfăşurarea etapei a II-a a sesiunii de selecţie: evaluarea proiectelor declarate admise în urma evaluării administrative
3 zile lucrătoare5-9 aprilie 2024Soluţionarea contestaţiilor pentru etapa a II-a a sesiunii de selecţie