Final de vară al cursurilor de limbă română - pentru copii și adulți - la ICR Istanbul

S-au încheiat trimestrele VII și VIII ale cursurilor de inițiere în limba română ca limbă străină, organizate de Institutul Cultural Român de la Istanbul la sediul său din Siraselviler, nr. 21, Taksim. Trimestrul VII a început în data 16 februarie și s-a finalizat în data de 30 aprilie 2015, iar al VIII-lea s-a desfășurat între 4 mai și 16 iulie 2015.
Cursurile sunt structurate pe 5 niveluri (A1, A2, B1, B2, C1). Fiecare nivel este împărțit în module: A1 (1 modul - A1), A2 (2 module – A2.1 și A2.2), B1 (4 module – B1.1, B1.2, B1.3, B1.4), B2 (4 module – B2.1, B2.2, B2.3, B2.4), C1 (4 module – C1.1, C1.2, C1.3, C1.4). Un modul durează 10 săptămâni totalizând un număr de 40 ore de curs. La finalizarea unui modul, participanții au susținut un examen în urma căruia au obținut o diplomă de atestare a cunoștințelor de limbă română.

Orele de curs s-au desfășurat zilnic, de luni până sâmbătă (40 de ore corespunzătoare unui modul pe trimestru).

Cursurile de limbă română pentru adulți au fost predate de profesorii Andreea Vlad și Mădălina Alexandrina Cengizhan.
Copiii diasporei au beneficiat de cursuri gratuite de limbă română (o dată pe săptămână, sâmbăta, fiind predate de profesorul Andreea Vlad). Cei douăzeci de copii ai diasporei înscriși la curs au fost repartizați în două grupe distincte: începători și avansați.

Din declaraţiile unor cursanţi despre interesul învăţării limbii române enumerăm câteva puncte forte ale cursului de limbă română: numărul de cursanți în sala de curs, atmosfera caldă de familie, amplasarea centrală a clădirii institutului și faptul că este un monument istoric, formatul educațional potrivit, ocazia de a lega prietenii strânse, posibilitatea învățării prin metode interactive nu doar a unei limbi străine, ci și a culturii specifice acesteia etc. Cel mai important obiectiv atins anul acesta a fost menținerea participării copiilor proveniți din familii mixte la cursuri.

Cursul de limbă română reprezintă unul dintre proiectele prioritare ale institutului şi contribuie la strategia ICR de a promova cultura şi civilizaţia românească prin intermediul cunoașterii limbii române, dar și de a păstra identitatea națională în rândul populaţiei de origine română.