Ingo Glass: Forma – Szín – Fény – Tér

Ingo Glass Forma - Szin - Feny - Ter Ingo Glass Forma - Szin - Feny - Ter Ingo Glass Forma - Szin - Feny - Ter Ingo Glass Forma - Szin - Feny - Ter

December 11-én, kedden, 18.30 órakor a Budapesti Román Kulturális Intézet Izsó utcai székházának kiállítótermeiben nyílik Ingo Glass képzőművész szobrászati kiállítása.

A kiállítást a művész jelenlétében Aurel Chiriac egyetemi tanár, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum igazgatója, valamint Vasile Duda művészettörténész nyitja meg. Vasile Duda Aurel Chiriac vezetésével idén védte doktori tézisét Temesváron, „Ingo Glass – Form, Color, Light, Space” címmel. A kiállításmegnyitón Vasile Duda a kiállító művész munkásságáról tart előadást.

Ingo Glass szobrászművész és művészettörténész Temesváron született, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémián végezte tanulmányait. Egyike a neokonstruktivizmus és absztrakcionizmus jelentős európai képviselőinek. A Galați-i Vizuális Művészetek Múzeumának egyik alapítója, ahol 1967–1971 között tudományos tanácsadóként dolgozott. 1976–1978 között a bukaresti Schiller Ház művészeti tanácsadója, majd a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet asszisztense volt. 1979-ben emigrációba kényszerült, Münchenben telepedett le, ahol lehetősége nyílt nemzetközi környezetben kiteljesedni, és ahol olyan személyiségekkel került szoros kapcsolatba, mintJoseph Beuys, Norbert Kricke vagy Jean Tinguely.

Ingo Glass művészetét egy sajátos alkotói gondolkodásmód megértése mentén lehet legjobban értelmezni. A műveiben megfigyelhető technikai teljesítmény, kromatikus és kompozíciós egyensúly és esztétikai dimenzió egyaránt a saját nyelv megteremtése iránti igényről tesz tanúbizonyságot. A szobrászművész által megteremtett formák mögött mindig egy alapos elméleti kutatás áll. Az általa teremtett formák adaptálhatósága, változatossága és függetlensége egy konceptuális modernitás-eszméről tanúskodnak. A mértani formák konkrét minőségével, a három alapszín – sárga, vörös, kék – kromatikus tisztaságával Ingo Glass szobrai az európai avantgárd fogalmainak egy-egy megnyilvánulásaként értelmezhetők, stiláris szempontból olyan művészekkel rokonítható mint Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László vagy Marcel Breuer. Rendkívül gazdag kulturális hivatkozásokban, a művész innovatív dialektikájában a modern művészet jellemző fogalmai irányzatait ismerhetjük fel: a Constantin Brâncuşi által elindított konkrét-geometrikus absztrakciót, valamint a Bauhaus iskola nemzetközi és integráló jellegét.

„Ingo Glass azon művészek közé tartozik, akik számára elsődleges az európai szellemiség, a helyi kulturális értékek megismerése és azok nemzeti határokon túli közismertté tétele. Az európai polgár Ingo Glass egyaránt aktív szereplője a romániai, magyarországi és németországi kulturális életnek, annak a generációnak a szellemét hordozza, amely a harmónia civilizációjára, valamint emberi megértésre vágyik az egyetemes művészet és kultúra nagy családjában.” – Vasile Duda: Ingo Glass –Forma – Szín – Fény – Tér

Szemelvények Ingo Glass legutóbbi kiállításaiból:

– 2015 Németország – Römer Múzeum „M Beck” Galériája, Schwedenhof

– 2014-2015 Magyarország – „Művészet Malom”, Szentendre

– 2014 Románia – Beszterce–Naszód Megyei Múzeum

– 2013 Svájc – „il Tesoro” Galéria

– 2011 Magyarország – Vasarely Múzeum

Aurel Chiriac a Körösvidéki Múzeum főigazgatója, tudományos kutató, a Nagyváradi Egyetem tanára. Számos művészettörténeti kötet és tanulmány szerzője, jelentősek a XIV–XIX. századi, Románia észak-nyugati területén létrehozott vallásos festészet kapcsán végzett kutatásai, a Bihar megyei kultikus tárgyakról és paraszti tárgykultúráról, Észak-Nyugat Románia XII–XIX. századi építészetéről, valamint a kortárs képzőművészetről szóló munkái.

Vasile Duda művészettörténész, a besztercei Corneliu Baba Művészeti Gimnázium művészettörténet- és építészet tanára. Kolozsváron végezte tanulmányait, majd Temesváron doktorált, kutatási területe Ingo Glass művészete, valamint az alapformák és alapszínek közötti teoretikus kapcsolatok. Számos kortárs művészeti album szerkesztője és kiadója.

A kiállítás 2018. december 12. – 2019. január 23. között, hétfőtől péntekig, 10.00–13.00 és 14.00–17.00 óra között látogatható.