Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Braşov, 3-28 iulie 2016 / Romanian Language, Culture and Civilization Courses, Braşov, July 3rd -28th 2016

Cursuri de limba, cultura si civilizatie romaneasca, Brasov, 3-28 iulie 2016  Romanian Language, Culture and Civilization Courses, Brasov, July 3rd -28th 2016

(actualizare 10 mai 2016)

În urma evaluării celor 13 de dosare depuse pentru locurile scutite de taxă, oferite de ICR, următorii candidaţi au fost desemnaţi câştigători:

Michelle DePrizio (SUA)

Karina Picó Català (Spania)

Kathryn Grow Allen (SUA)

James Morris (Marea Britanie)

Vicente Pascual (Spania)

William Capos da Cruz  (Brazilia)

Criteriile de evaluare şi selecţie:

1.      CV-ul candidatului - 50 de puncte

(legătura cu cultura română - 25 de puncte; posibilitatea de a valorifica pregătirea obţinută şi performanţele personale - 25 de puncte)

2.      scrisoarea de intenţie - 30 de puncte

3.      scrisoarea de recomandare - 20 de puncte


***

ÎNVĂŢAŢI LIMBA ROMÂNĂ ÎN ROMÂNIA!

3-28 iulie 2016, Brașov (for the English version scroll down)

Institutul Cultural Român organizează Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cetatea transilvană de secol XII, Braşov! Programul este organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, Muzeul „Casa Mureşenilor" şi Centrul Cultural Reduta. Spaţiu multicultural, Braşovul (Corona, Kronstadt, Brassó) are renumele unui mare centru comercial medieval, dar şi al unui „bastion" cultural şi academic, precum şi al locului în care a izbucnit scânteia primelor revolte anticomuniste româneşti. Structura programului

A.Cursuri intensive de limba română

Cursurile de limba română sunt predate după o programă flexibilă, adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor. Pentru dezvoltarea fluenţei în exprimare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale deja învăţate, exerciţiile de gramatică şi vocabular alternează cu activităţile de comunicare, individuale şi de grup. Suportul de curs include atât texte cu teme din viaţa cotidiană, cât şi texte literare, articole din presă, cântece etc; de asemenea, sunt folosite materiale didactice audio şi video. Pentru predarea orelor de limba română, profesori cu studii de specialitate sunt selecţionaţi pe baza competenţei şi a experienţei profesionale, dar şi pentru atitudinea amicală, entuziasmul şi răbdarea de care dau dovadă. Participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test de plasare care permite evaluarea nivelului de competenţă lingvistică a cursanţilor, conform Cadrului European Comun de Referinţă (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Fiecare grupă are 8-12 cursanţi. Nivelul începător are ca obiectiv dobândirea abilităţilor de înţelegere a unor informaţii simple, precum şi de comunicare în situaţii uzuale. La nivelul intermediar se dezvoltă abilităţile de înţelegere a textelor mai complexe, precum şi cele de exprimare scrisă şi orală coerentă, pe teme variate. Cursanţii de la nivelul avansat îşi perfecţionează abilităţile de a înţelege subtilităţi şi de a formula păreri şi gânduri, folosind o exprimare nuanţată. Certificat de competenţă lingvistică La terminarea cursurilor, participanţii susţin un test (scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de competenţă lingvistică, oferit de Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov şi un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii române, eliberat de Institutul Cultural Român. Universitatea Transilvania din Braşov acordă 3 credite transferabile în sistemul ECTS.

B. Cursuri de cultură şi civilizaţie românească (de două ori pe săptămână)

Institutul Cultural Român invită profesori universitari, cercetători, personalităţi ale vieţii publice bucureştene şi braşovene pentru ţinerea prelegerilor de istorie, literatură, cinematografie. Prelegerile se ţin în limba engleză şi în limba română. 

C. Ateliere de creaţie

1. Dans  

 2. Jurnalism şi publicitate 

3. Gastronomie 

 4. Actorie

D. Proiecţii de filme

O dată pe săptămână au loc vizionări de filme româneşti ale celor mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile festivaluri europene de film sau filme devenite clasice. 

E. Program de documentare culturală

La sfârșitul săptămânii se vor organiza programe de documentare culturală în vechea cetate a Braşovului, pe Transfăgărășan, unul din cele mai spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori", care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania; la Cetatea de Baltă, un loc încărcat de istorie, unde se află castelul Bethlen Haller, un adevărat monument de arhitectură renascentistă cu influențe de baroc; de asemenea, se va face un popas pe tărâmul apelor minerale din România, unde se află mii de izvoare de apă minerală, unele dintre ele devenite branduri etc. 

F. Seara internaţională

Se organizează o seară internaţională unde fiecare cursant îşi prezintă ţara, cu specificul ei (obiceiuri, băuturi, mâncăruri tradiţionale etc.). 

Cazarea 

Participanţii sunt cazaţi la hoteluri de trei stele, situate în zona centrală a oraşului Braşov. 

Locul de desfăşurare a cursurilor

Cursurile de limba română şi prelegerile de cultură şi civilizaţie au loc la Facultatea de Litere - Universitatea Transilvania. Atelierele de creaţie se desfăşoară la Muzeul „Casa Mureşenilor" (www.muzeulmuresenilor.ro), la restaurantul Old Center Bistro, precum şi la Centrul Cultural Reduta.

Prânzul şi cina se iau la restaurantul Old Center Bistro care se află în centrul oraşului Braşov (www.oldcenterbistro.ro).

Costuri

Taxa de participare: 1 100 €/ loc în cameră dublă, 1300 €/ cameră single Taxa de participare acoperă cheltuielile legate de toate activităţile incluse în program. Pentru cursanţii alumni se acordă o reducere de 15%. Taxa de participare nu acoperă transportul internaţional şi intern, viza de intrare, serviciile hoteliere suplimentare (mini bar, convorbiri telefonice etc.) şi asistenţa medicală.

Institutul Cultural Român recomandă participanţilor să aibă o asigurare medicală valabilă în România. 

Înscrierea 

Pentru înscriere, solicitanţii vor trimite următoarele documente la Institutul Cultural Român prin poştă sau e-mail (scanate): 

- formularul de înscriere completat (download) 

- curriculum vitae 

- o fotocopie a paşaportului 

 - o fotocopie a documentului de plată care confirmă achitarea taxei de participare. 

Data limită pentru înscriere este 29 mai 2016

Întrucât există un număr limitat de locuri disponibile, cursanţii sunt sfătuiţi să se înscrie din timp. 

Modalităţi de achitare a taxei de participare: Participanţii pot achita taxa de participare prin virament bancar, în euro, dolari sau lei în conturile Institutului Cultural Român deschise la Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1 - Bucureşti, România, SWIFT: RNCB RO BU

în euro, în contul bancar IBAN RO88RNCB0072049713640039

în dolari americani, în contul bancar RO61RNCB0072049713640040

în lei, în contul bancar RO18RNCB0072049713640038

Taxa de participare trebuie achitată integral până la data limită de înscriere. Numele participantului trebuie să fie menţionat în actele de transfer bancar. Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant.

Condiţii generale pentru cursanţi: 

Cursanţii au la dispoziţie programul detaliat pe zile, orice modificare fiind anunţată din timp de către organizatori. Fiecare participant are obligaţia să se informeze personal asupra structurii, condiţiilor de participare şi a modificărilor intervenite în program. În cazul în care un participant renunţă la frecventarea cursurilor, din motive întemeiate, el are obligaţia să anunţe, în scris, organizatorii asupra acestei decizii. Rambursarea unei părţi din taxa de participare se face doar în cazuri excepţionale. 

 Organizatorii sunt receptivi la sugestiile venite din partea cursanţilor. Orice neclaritate sau întrebare va fi soluţionată numai cu sprijinul organizatorilor. 

 Obligaţiile cursanţilor: 

• frecventarea cursurilor intensive de limba română, 

• audierea conferinţelor de cultură şi civilizaţie românească din programul şcolii de vară (în proporţie de minim 75%), 

• înscrierea şi participarea activă la două ateliere de creaţie şi la programul de documentare culturală, 

• fiecare cursant se angajează să respecte regulile de disciplină impuse de organizatori şi, în special, pe cele privitoare la programul de studiu. 

Institutul Cultural Român oferă 6 burse integrale ce acoperă în totalitate taxa de participare.  Acestea sunt destinate studenţilor catedrelor de romanistică din străinătate (2 burse), cercetătorilor interesați de studiile culturale românești (2 burse) și promotorilor culturali ai României (două burse). 

Cursanţii care se înscriu la cursurile de vară şi se încadrează în categoriile de mai sus, pot candida pentru aceste locuri prin trimiterea următoarelor documente suplimentare (redactate în limba engleză sau română): 

 - o scrisoare de intenţie 

 - o scrisoare de recomandare din partea unui profesor sau a unei persoane care cunoaşte activitatea cursantului. 

Data limită de înscriere şi depunere a documentelor suplimentare pentru candidaţii la locurile scutite de taxă este 24 aprilie 2016. 

Cererile vor fi evaluate de către un juriu compus din 3 persoane din afara instituției. 

Precizări: 

ICR are dreptul de a face modificări în programul cursurilor, în cazul în care apar unele evenimente neprevăzute. 

 Coordonator programe limba română 

Ana Borca, ana.borca @ icr.ro 

 Tel.: 031 71 00 672, fax: 021 23 01 373 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 

Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească 

Aleea Alexandru Nr. 38, 011824, Sector 1 - Bucureşti, Român

EN

Learn Romanian in Romania! 

July 3rd - 28th 2016

The Romanian Cultural Institute organizes and conducts Romanian Language, Culture and Civilization Courses in the 12th century citadel of Braşov. The program is organized in collaboration with the Faculty of Letters of Transilvania University - Braşov, Mureşenilor Memorial House and Reduta Cultural Centre. A multicultural environment, Braşov (Corona, Kronstadt, Brassó) was renowned not only as an important medieval trade centre, but also as a cultural and academic „fortress". Braşov is also known as the place where the first spark of an anticommunist uprising was lit in November 1987. 

The Structure of the Program

A. Intensive Romanian language courses 

The Romanian language courses are taught according to a flexible syllabus and adapted to the students' requests and needs. In order to develop the fluency of expression and to strengthen previously learned grammatical structures, the vocabulary and grammar exercises are alternated with individual and group communication activities. The reading syllabus includes texts about everyday life, as well as literary texts, press articles, songs, etc. These instructional media are supplemented by the use of audio-visual teaching materials. 

The instructors selected for teaching the Romanian classes are chosen primarily for their professional skills, but also for their friendly attitude, enthusiasm and patience. Participants are enrolled in several study groups that are selected and formed based on an initial language test that evaluates the students' level of linguistic competence, according to the Common European Framework of Reference for Languages (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Each group consists of approximately 8-12 students. The beginners' level aims to obtain simple comprehension skills, as well as to communicate in familiar situations. The intermediate level develops the comprehension abilities of more complex texts, as well as competencies in written and oral communication, on various topics. The advanced level - students will improve their skills of understanding long and complex texts, appreciating distinctions of style as well as improving their communication skills through the use of nuanced expressions.

Certificate of Attendance:

At the end of the programme, students will be given a written and oral exam. Upon succesful completion of the course, the Faculty of Letters of Transilvania University - Braşov will award the participants with certificates of language proficiency, and the Romanian Cultural Institute shall present the students with a certificate that indicates the level of Romanian language knowledge the student has achieved. 

Transilvania University of Braşov grants 3 (three) credits for this program in the ECTS system. 

B. Lectures in Romanian culture and civilization

The Romanian Cultural Institute invites and provides a public forum for university professors and researchers and other notable figures in Bucharest and Braşov to give lectures that cover history, cinema, literature. The talks are given in both the English and Romanian languages. 

C. Creative Workshops

1. Dancing 

 2. Journalism and publicity 

3. Gastronomy 

 4. Drama acting 

 D. Film screenings

Participants will attend Romanian film screenings once a week. The film productions are selected from works by renowned Romanian film directors (with a particular accent upon the New Wave Romanian Cinema) and recipients of important awards at great European film festivals as well as screenings of Romanian classics. 

E. Cultural and sightseeing program

During the weekends we have scheduled sessions of cultural documentation in the Old City of Braşov, on the Transfăgărășan, which is one of the most spectacular routes in Romania, also known as the "route in the clouds" (a road that ensures, in fact, the connection between the historical region of Wallachia and Transylvania); another historically significant landmark in our trip throughout the country will be Cetatea de Baltă, with its Bethlen Haller Castle, considered to be a monumental combination of Renaissance architecture and Baroque influences; and lastly, we are going to make a stop in the Romanian „realm of mineral waters" with its thousands of mineral water springs, some of which have been established as local and national brands.

F. International evening

An international evening will be organized for the participants, who are asked to present the specific customs, foods and drinks, objects and other things relevant to the countries they come from. This event is followed by a party. 

Accommodation

The accommodation will be in three-star locations in Braşov in the city center or at a short walking distance from it. 

Locations, venues 

Language classes will take place at the Faculty of Letters of Transylvania University - Braşov. The workshops will take place at the Mureşenilor Memorial House (www.muzeulmuresenilor.ro), and the Old Center Bistro, as well as in the artists' studios. Lunch and dinner are served at the Old Center Bistro, a downtown located restaurant (www.oldcenterbistro.ro). 

Costs

Participation fee: 1 100 €/ a place in a double room, 1 300 €/ single room The fee covers all expenses related to the activities included in the program. Alumni are granted a 15% discount. The participation fee does not cover international and domestic transportation, entrance visa, extra hotel services (mini-bar, phone calls, etc.), non any medical services.

The Romanian Cultural Institute warmly recommends that participants have a health insurance that is valid for Romania. 

Applications

The applications will contain: 

- the completed application form (download) 

 - a curriculum vitae, 

 - a copy of passport, 

 - a copy confirming the payment of the participation fee. 

 The deadline for applications is May 29th, 2016

Due to the limited number of places, applications should be sent as soon as possible.

Method of payment:

Participants can pay the fee by bank transfer into the following banks accounts of the Romanian Cultural Institute:

In EURO: using the bank account IBAN RO88RNCB0072049713640039, open at Banca Comercială Română SA,  155 Calea Victoriei, Sector 1 - Bucharest, Romania, BIC/SWIFT CODE: RNCB RO BU.

In dollars: using the bank account IBAN RO61RNCB0072049713640040

In LEI: into the bank account no. RO18RNCB0072049713640038, open at Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1 - Bucharest, Romania or into the bank account no. RO12TREZ70020E335000XXXX, open at Government treasury

Institutional data: Institutul Cultural Român, cod fiscal (CIF) 15726657, address: 38 Aleea Alexandru, 011824, Bucharest

Participants can pay the fee by bank transfer into the following banks accounts of the Romanian Cultural Institute:

Please write the applicant's name and „Braşov" on all the documents relating to bank transfer of funds. All bank charges are the responsibility of the applicant.

General conditions for the participants 

The organizers will provide a detailed program of the courses, as well as a daily schedule. Any change that may occur will be announced. Each participant has the responsibility to be informed about the structure of the program, the conditions and terms of participation, and any changes that may appear in the program. In the event that a participant decides to no longer attend the courses or decides to drop out of the program for a serious reason, he/she has the obligation to inform the organizers in writing as soon as possible. The partial reimbursement of the participation fee is granted only under exceptional circumstances. The organizers are open to the participants' suggestions and will be glad to answer any question the participants might have. 

 Participants' obligations: 

• to participate in the intensive Romanian language courses 

• to attend at least 75% of the conferences in Romanian culture and civilization 

 • to enroll and participate actively in two workshops and attend all trips 

 • to pledge to respect the rules established by the organizers, most of all those regarding the academic program 

Places exempted from participation fee

The Romanian Cultural Institute is offering six (6) full scholarships which cover entirety of the participation fees. These are destined to be accessed by students of foreign Romanian studies departments (2 scholarships), by researchers interested in Romanian cultural studies (2 scholarships) and by cultural promoters of Romania (2 scholarships). 

Students who enroll to the summer courses and fulfill the criteria described before can apply by sending the following supplementary documents (written in English or Romanian): 

 - a letter of motivation and 

- a letter of recommendation from a professor or a person who is familiar with the candidate's professional activity. 

The deadline for application for the places exempted from participation fee is April 24th, 2016. 

 Applicants should send all application documents by this deadline, including the completed application form, CV and copy of their passports. 

Applications will be evaluated by a jury comprising 3 persons as independent evaluators. 

 Specifications 

The Romanian Cultural Institute has the right to make changes in the program of the courses in case of unexpected events. 

 About us 

 Romanian Language 

Programme Coordinator: 

Ana Borca 

ana.borca@icr.ro 

(4) 0317 100 672; Fax: (4) 021.230.13.73 

 THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE 

 38, Aleea Alexandru 011824, Sector 1 - Bucharest, Romania 

www.icr.ro/cursuri_brasov2016


formular înscriere/application form 2016