Bursa George Enescu -2024 - REZULTATE

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa George Enescu-2024, şedinţă desfăşurată în data de 30.10.2023, comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.Nr. înreg. R.G. – 292/15/19.10.202399.33ADMIS
2.Nr. înreg. R.G. – 292/13/19.10.202395.66ADMIS

Mediile finale rezultate în urma evaluării sunt următoarele:

(Candidații care în urma evaluării dosarelor au fost declarați respinși sunt următorii):

Nr. crt.Dosar înregistratMedia finalăADMIS/RESPINS
1.Nr. înreg. R.G. – 292/14/19.10.202393.00RESPINS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:


  1. Prof. Univ. Dr. Romeo Cozma – Dirijor - Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice - Universitatea Naţională de Arte George Enescu – Iași;
  2. Prof. Univ. Dr. Vlad Dimulescu –Director de Departament Instrumente cu Claviatură şi Muzică de Cameră - Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti;
  3. Conf. Univ. Dr. Luminiţa Guțanu- Stoian - Pedagogie Muzicală - Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti.

Criteriile generale de evaluare (performanţa academică a candidaţilor, specializări și masterclassuri, premii naţionale şi internaţionale, calitatea proiectului propus în raport cu locul de desfășurare, performanţa artistică) au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Eventualele contestații se trimit pe adresa de e-mail burse@icr.ro, până la data de 03 noiembrie, ora 13:00, conform calendarului afișat pe site-ul ICR.