Broșură: Rețeaua Institutelor Culturale Româneşti în rețeaua Institutelor Naţionale de Cultură din Uniunea Europeană

„EUNIC este creativitatea globală, care se naște din punerea laolaltă a inițiativelor locale"

Ideea de bază de la care a plecat EUNIC este extrem de simplă: ea spune că multe lucruri bune pot apărea dacă oamenii se decid să lucreze împreună. Această idee de bază, deși simplă,nu era naivă. Ea se articula în orizontul a două constatări cruciale. Prima constatare spune că în lumea de azi bipolarul tinde să fie înglobat în multipolar. A doua spune că societățile de azi nu se mai lasă reduse la statul-națiune care le conferă reprezentare internațională.

Cele două constatări admit două concluzii imediate. Prima spune că opoziția rigidă, tipic modernă, care opune centrul periferiei, periferia centrului, nordul sudului și țările dezvoltatețărilor subdezvoltate ori în curs de dezvoltare tinde să fie destabilizată: fie prin relativizare,fie prin cooperare - acesta din urmă fiind de departe cazul cel mai interesant. Dacă aceste concluzii sunt adevărate, atunci se impune și o alta: aceea că diplomația culturală tradiționalăa devenit un cadru prea strâmt pentru aspirațiile la contact cultural ale societăților de azi,care tind să prefere formele directe de cooperare celor mediate de instituții oficiale. Acestaeste orizontul în care s-a înscris ideea care a stat la originea înființării EUNIC.

Membrii EUNIC sunt organizaţii care funcţionează după următoarele principii: sprijină diplomaţia culturală naţională şi acţionează la nivel organizatoric pentru stabilirea unor relaţiiculturale; sunt finanţate din sectorul public; beneficiază de un anumit grad de autonomiefaţă de guvernele pe care le reprezintă şi operează în afara graniţelor naţionale. EUNIC nu funcţionează la nivel naţional sau interguvernamental: poate avea şi chiar are mai mulţimembri din aceeaşi ţară. Contează mai degrabă ce fac aceşti membri decât din ce ţară provin.Iniţialele „EU" din acronimul EUNIC exprimă o poziţie geografică şi nu una politică.În prezent, EUNIC este format din 29 de institute de cultură din 25 de ţări membre ale Uniunii Europene, care acţionează independent de guvernele lor, care, deci au o poziţie de autonomie faţă de el: acest grad de autonomie variază de la caz la caz, în funcție de arhitecturainstituțională a țării respective.

EUNIC promovează agende şi valori europene. EUNIC este activ printr-o diversitate tot maimare de proiecte. Acestea se desfăşoară nu numai la nivel de cluster ci au şi un caracter multiclusterşi multi-membru. EUNIC pledează pentru cooperarea culturală şi pentru relaţiile culturale directe. Membrii săi beneficiază de conlucrare formală şi informală şi de parteneriate cu Comisia Europeană şi nu numai. EUNIC este acceptat de Uniunea Europeană ca sursă de consiliere şi de sugestii pentru politicile culturale pe care le desfăşoară. Relaţiile cu Uniunea Europeană/EEAS sunt strânse şi vizează sprijinul reciproc.

În prezent EUNIC numără peste 65 de clustere în întreaga lume, desfășurând peste 400de activităţi în colaborare numai în 2011, clusterele cele mai eficiente dezvoltând mai mult de 10 proiecte pe an, proiecte inovative, care merg dincolo de tradiționalele festivaluri artistice.Avuția comună a EUNIC este alcătuită din mai mult de 2 000 de filiale în peste 130 dețări, în care lucrează peste 25 000 de persoane, incluzând mai bine de 7 000 de profesori care predau cursuri de limbă la mai mult de 2 000 000 de studenți anual și asigură peste 8 000 000de certificate de competență lingvistică. E grăitor pentru potențialul EUNIC faptul că în 2011,cei 29 de membri EUNIC au o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de euro.

Structura de funcționare a EUNIC, care a fost convenită, stabilită, votată și bugetată întimpul președinției mele, include un birou la Bruxelles, care va începe să funcționeze în iulie2011, un think tank aflat la dispoziția Heads pentru expertiză multisectorială, numit Strategy Group, care deja funcționează și va livra primele studii la întâlnirea bianuală a reprezentanţilor la nivel înalt a institutelor membre EUNIC (Heads Meeting) de la Lisabona din iunie 2011. Tot în timpul președinției mele, la întâlnirea Heads de la București din iunie 2010 afost clarificată chestiunea aderării şi a calităţii de membru al reţelei. În momentul de față există reguli clare privind calitatea de membru al unui cluster: fiecare membru la nivel de Heads poate nominaliza un reprezentant într-un cluster ca membru deplin, ceea ce se întâmplă automat pentru institute; în cazul ambasadelor, o hotărâre este luată la sediul centralși nu la nivel local (pentru ambasade, statutul de membru asociat este posibil, ceea ce înseamnăcă putem avea reprezentanți ai Elveției și Norvegiei la nivel de cluster). În plus, la întâlnirea Heads de la Bruxelles din decembrie 2010, s-a votat un interesant mecanism de„egalizare" a prezenței tuturor membrilor EUNIC în întreaga rețeaua EUNIC, numit „Hosting EUNIC". Acesta le permite membrilor EUNIC care nu posedă o prezență instituțională într-o regiune de interes să poată fi găzduiți cu proiecte concrete de unul dintre institutele caresunt deja prezente acolo.

În rezumat, cum poate fi descris EUNIC? EUNIC este o reţea activă, care încurajează membriisă desfășoare proiecte în colaborare la toate nivelurile; este o reţea dedicată învățării,împărtășirii ideilor și a bunelor practici între membri; este o rețea partenerială, care promovează colaborarea cu parteneri importanţi din întreaga lume, printre care Uniunea Europeanăşi Consiliul Europei ocupă o poziţie centrală; este o rețea de advocacy, care contribuie lacreșterea gradului de conștientizare și de eficiență a relațiilor culturale dintre oamenii din întreaga lume. Deși EUNIC se limitează la țările Uniunii Europene, iar calitatea de membru este restrânsă la organizațiile cu sediul în UE, organizațiile membre își desfășoară activitățile în peste130 de țări, iar peste 50 de țări găzduiesc clustere EUNIC, numărul acestora crescând rapid.

EUNIC este creativitatea globală, care se naște din punerea laolaltă a inițiativelor locale.Nu știi niciodată, înainte de a fi împreună, câte pot fi făcute împreună. EUNIC permite ieșirea la iveală a tipului de creativitate pe care chiar și oameni creativi îl ignoră, înainte de a lucra împreună.Horia-Roman Patapievici

Preşedinte al Institutului Cultural Român

Preşedinte al EUNIC / iunie 2010 - iunie 2011


EUNIC 2010-2011 (vizualizare)