Reviste

EURESIS / 2014

ArgumentWOLFGANG ISER – Culture: a recursive process CHRISTIAN MORARU – Cultural Studies Goes Global CĂLIN-ANDREI MIHĂILESCU – Unpacking knowledge JAN GORAK – Johnson on Shakespeare: The Use and Value of Spectatorship ANCA BĂICOIANU – Here, There, and Everywhere:

EURESIS nr. 1-4 / 2012

Tema: La place de la théorie littéraire / The Place of Literary Theory Le présent volume est le résultat tardif de la Conférence Internationale organisée en novembre 2006 par le Centre Interdisciplinaire d’Etudes Européennes et Roumaines « Tudor Vianu » ayant

EURESIS nr. 1-4 / 2011

Ediție în limbile engleză și franceză Le concept de presence / The Concept of Presence Cuprins Argument MICHEL DEGUY – À eclipses J. HILLIS MILLER – The presence to Oneself in Decision-Making MIRCEA MARTIN – Poésie et Présence: pour un réenchantement du

EURESIS / 2010

The current volume brings together a number of papers that were initially presented at the Conference, organised between the 23rd to the 25th of November 2006, by the “Tudor Vianu” Interdisciplinary Centre of European and Romanian Cultural Studies – an academic research

EURESIS no. 1-4 / 2009

Numărul consacrat în 1995 postmodernismului în cultura română s-a bucurat de o bună primire atât pe plan intern, cât şi extern. Astăzi, încă, studioşi ai literaturii şi culturii române din străinătate ne scriu întrebându-ne cum şi de unde ar putea să

EURESIS no. 3-4 / 2008

Apel la Fondane, apelul lui Fondane A vorbi despre Fundoianu- Fondane, a reflecta asupra textelor sale – dar şi asupra destinului său – a organiza colocvii sau a-i consacra numere speciale de revistă – sunt tot atâtea acţiuni care n-au nevoie de pretextul unei