Reviste

One Spring Morning

With his empty game bag and rifle on his shoulder, Loveţ the woodsman was slowly walking up the path stretching under the hill. A silly cuckoo was singing in the ash trees on the nearby summit; from the valley, another cuckoo answered its call. The forest had almost leafed

The Hunting Museum In Posada: A Sanctuary Of Trophies

see photos I do not believe that anyone could have found a better place, a better lodge for a hunting museum than the one in Posada. Visitors feel this is a wonderful sanctuary of hunting trophies, which, in all likelihood, makes even the most exigent critic happy. In the

Wild Eyes At The Zoo In Ramnicu Valcea

See here a movie made by first graders at this Zoo In order to allow visitors to experience the shock of looking into the eyes of the jaguar, lion, or bear, all of which are ready to charge, the zoo of Ramnicu Valcea is being modernized. This was made really clear by its

CONTRAFORT

Revista Contrafort, publicaţie a tinerilor scriitori din Republica Moldova, a fost lansată în octombrie 1994 şi apare lunar la Chişinău. Contrafort promoveaza un spirit critic modern, european, în acord cu tendinţele literaturii contemporane.

LIMBA ROMÂNĂ - Revistă de ştiinţă şi cultură

LIMBA ROMÂNĂ - Revistă de ştiinţă şi cultură Revista Limba română, fondată la Chişinău în anul 1991, a reuşit să devină un instrument indispensabil de lucru pentru cadrele didactice din Republica Moldova, un ajutor eficient pentru toţi cei interesaţi

Destin Românesc - Revistă de cultură şi istorie

Destin Românesc - Revistă de cultură şi istorie Revista Destin Românesc, având peste zece ani de existenţă în cadrul Institutului Cultural Român de la Bucureşti, s-a afirmat ca una dintre principalele surse de diseminare a cercetării ştiinţifice despre istoria

DESPRE REVISTĂ

Revista PLURAL este un mesager elevat al culturii şi civilizaţiei româneşti, ce redimensionează fenomene remarcabile ale istoriei noastre în raport cu alte culturi, deschizând porţile unui dialog lipsit de graniţe şi prejudecăţi. Limba engleză înlesneşte receptarea

REVISTA ON LINE

www. romaniaculturala. ro

The Last Weft

by Erwin Kessler