Vladimir Simon, vicepreședinte 2012-2013

Vladimir Simon s-a născut în 1950 la București. A absolvit cursurile Facultății de limbă și literatură română/franceză în 1973. Încă din anii liceului a publicat în revistele de literatură (Viața Românească, Luceafărul, România literară) studii, eseuri articole, cronici despre literatură română, teoria și istoria literară. Până în 2012 a fost prezent în majoritatea revistelor culturale românești (Contemporanul, Tribuna României, Revista Teatrul, Apostrof, Cultura). Din 1976 până în 1990 este secretar literar la Teatrul Țăndărică unde are prilejul de a susține dramaturgi români, dar scrie și piese originale pentru teatrul de marionete. Piesa de debut, Treptele visului este pusă în scenă la Brașov de Silviu Purcărete. O piesă destinată adulților, Frumoasele pasiuni electrice, în regia Irinei Niculescu, primește premiul pentru cel mai bun spectacol în 1980. Din 1990 până în 1997 se consacră ziaristicii, fiind, pe rând, secretar general de redacție la ziarul Viitorul PNL (1990-1991), redactor-șef și director al cotidianului Viitorul Românesc (1991-1993), redactor-șef adjunct și apoi redactor-șef al revistei Curierul Românesc, editată de Fundația Culturală Română (1994-1997). Din 1997 până în 2005 asigură conducerea departamentului de relații internaționale-integrare europeană al Ministerului Culturii. Este ales de colegii europeni în organisme și comitete ale Consiliului Europei (membru în Biroul Comitetului de Cooperare Culturală, președintele Grupului de lucru pentru politici si acțiuni culturale, președinte al Comitetului de orientare a itinerariilor culturale). În anii 1998-1999 a propus și finalizat în cadrul Consiliului Europei prima dezbatere asupra politicii culturale în România. În relația cu Uniunea Europeană a fost responsabil pentru realizarea unui program PHARE destinat domeniului cultural (1998-2000), a răspuns de negocierile care au dus la închiderea înainte de termen a capitolului XX (Cultură-audiovizual) al Programului Național de Aderare al României la U.E. (2002) și a asigurat, în calitate de coordonator (în Ministerul Culturii din 2000 și în Centrul de consultanță pentru programe culturale europene din 2005), promovarea și consultanță gratuită pentru programe cu relevanță în cultură (Cultura 2000, Cultura 2007, Media, Europa pentru cetățeni). A fost responsabil, din partea României pentru realizarea planurilor de acțiune în cadrul programelor tematice inițiate de Comisia Europeană: Anul european al dialogului intercultural (2008) și Anul european al Voluntariatului (2011), apreciate drept exemple de succes potrivit Comisiei Europene.