REZULTATE – Bursele Woodrow Wilson 2019 – 2020

REZULTATE – Bursele Woodrow Wilson 2019 – 2020

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa Woodrow Wilson, sesiunea 2019-2020, şedinţă desfăşurată în data de 12.09.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Corina Mavrodin
Marian Zulean
Kelner Sielke Beata

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Ioan Crăciun – Universitatea Națională de Apărare Carol I;
2. Prof. Univ. Dr. Ioan Horga - Facultatea de Istorie – Universiatea din Oradea;
3. Prof. Univ. Dr. Mușetescu Radu Cristian – Academia de Studii Economice;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.REGULAMENT GENERAL – Burse și Rezidențe – 2019 Model raport bursă 2019 Formular de înscriere bursă 2019