REZULTATE - Burse pentru Traducători Profesioniști - sesiunea 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSE pentru TRADUCĂTORI PROFESIONIȘTI –2019, şedinţă desfăşurată în data de 23.09.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:


Nr. crt.

 Numele şi prenumele candidatului

 Media finală

    ADMIS / RESPINS

1.

COTTER SEAN JEFFREY

   100

        ADMIS

2.

VALLASEK JULIA - REKA

 93.33 

        ADMIS

3.

IVANIC IVANA

90.00

       ADMIS

4.

IDA LIBERA VALICENTI

89.00

       ADMIS

5.

TESTA FRANCESCO

80.33

        ADMIS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Univ. Dr. Octavia Nedelcu - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

2. Prof. Univ. Dr. Sorea Daniela - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

3. Conf. Univ. Dr. Anamaria Gebăilă - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.