REZULTATE - Burse „George Enescu” 2019

REZULTATE - Burse „George Enescu” 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSA„GEORGE ENESCU” 2019, ședință desfăşurată în data de 18.06.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi (comisia a decis să acorde burse următorilor candidați):

1.

MURARIU ALEXANDRU – ȘTEFAN

- 100 puncte -

ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  • Prof. univ. dr. Șerban Soreanu - Universitatea Națională de Muzică București;
  • Conf.univ.dr. Ladislau-Antoniu Csendes - Universitatea Națională de Muzică București;
  • Prof. univ. dr. Alexandru Leahu - Universitatea Națională de Muzică București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact:Cristina Rus – cristina.rus@icr.ro