RAPORT DE ACTIVITATE 2023

Institutul Cultural Român prezintă în raportul atașat activitatea din țară și din străinătate desfășurată în anul 2023.


RAPORT DE ACTIVITATE 2023