RAPORT DE ACTIVITATE 2018

Institutul Cultural Român prezintă în raportul atașat activitatea din țară și din străinătate desfășurată în anul 2018.


Raport de activitate ICR - 2018