Programul „Fii creativ! Fii inovator! Fii european!” - rezultate ale jurizării

În data de 31 martie 2009 a avut loc jurizarea propunerilor de parteneriat transmise de asociaţiile româneşti din străinătate în cadul programului „Fii creativ! Fii inovator! Fii european!", lansat în data de 3 februarie 2009 de către Direcţia Români din Afara Ţării din cadrul Institutului Cultural Român.
În urma evaluării dosarelor de aplicaţie, au fost selectate trei proiecte, după cum urmează:

1. Association Roumanie CH – Interculturel din Lausanne (Elveţia) – „Pod între culturi".

2. Asociacion Puente Cultural Rumano-Gallego din Santiago de Compostela (Spania) – „Valori culturale româneşti pe scena europeană".

3. Asociaţia Socio-Culturală Română COLUMNA din Padova (Italia) – „Orizonturi culturale româneşti".

Bugetul total al programului este de 30.000 EUR pentru 3 proiecte selectate (10.000 EUR/proiect).
Membrii comisiei de jurizare:
- Sorin Vasilescu – dr. arhitect, profesor universitar arte vizuale
- Ion Dobrinescu – critic muzical
- Corina Mihăiescu – etnograf
- Nicolae Scarlat – regizor

Programul „Fii creativ! Fii inovator! Fii european!" a fost lansat cu ocazia declarării de către Comisia Europeană a anului 2009 – An European al Creativităţii şi Inovării. Obiectivul Anului este promovarea de demersuri creative şi inovatoare în diferite sectoare ale activităţii umane şi sensibilizarea cu privire la importanţa creativităţii şi a inovării, competenţe-cheie pentru dezvoltarea personală, socială, culturală şi economică.