Politologul Anneli Ute Gabanyi deschide seria de conferințe „Repere istorice românești și amprenta lor britanică” la ICR Londra

Institutul Cultural Român de la Londra organizează, la sediu, în data de 16 mai 2023, ora 19:00, conferinţa „How can Monarchy function in a Republic? The Romanian case”, susţinută de Anneli Ute Gabanyi, în seria de evenimente „Repere istorice românești și amprenta lor britanică”.

Tabuizată în perioada dictaturii comuniste, combătută în primii ani de regimul instaurat în decembrie 1989, monarhia a reușit, nu în ultimul rând și grație prestigiului câștigat de Regele Mihai atât în timpul domniei sale, cât și în perioada exilului, să-și construiască în România postcomunistă un rol distinct și important, împreună cu – și alături de instituțiile statului republican. Față de permanentele schimbări din această perioadă, efecte ale tranziției economice, sociale și politice, monarhia este privită ca un pol de identitate și continuitate instituțională a statului-națiune.

Dr. Anneli Ute Gabanyi (n. 1942, București) este cercetător politic, critic literar, jurnalist și filolog, care activează de mai multe decenii în Germania. Este absolventă a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (filologie și științe politice), dar și a Universităților din Auvergne și California de Sud. A obținut doctoratul în filologie la Universitatea „Helmut Schmidt“ din Hamburg. Activitatea ei științifică este dedicată Războiului Rece, Revoluției române din 1989, dar și problemelor curente de geostrategie din zona Europei răsăritene. După o carieră în cadrul Radio Europa Liberă (ca analist și șef al secției de cercetare pentru România) și la Institutul de Studii Sudest-Europene de la München, Dr. Gabanyi a lucrat din 2001 ca cercetător asociat al Institutului German pentru Studii Internaționale și Securitate din Berlin. A conferențiat la multe universități și centre de cercetare din Germania, România, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, Italia, Turcia, Republica Cehă. Dr. Gabanyi a publicat o serie de cărţi, capitole şi articole științifice despre România sub comunism, Revoluţia din 1989, procesul de tranziţie instituţional, politic şi economic al României, integrarea țării în UE şi NATO. A publicat, de asemenea, o serie de studii despre Republica Moldova. Este activă în presa scrisă, radio și TV. Printre lucrările publicate, se numără Partei und Literatur in Rumänien seit 1945. Untersuchungen zur Gegenwartskunde Südosteuropas. München, Oldenbourg Verlag 1975, The Ceauşescu Cult. Power Politics and Propaganda in Communist Romania, Bukarest, Editura Fundației Culturale Române, 2000, Ceaușescu și Literatura, Analize politico-literare in timp real, Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza.

Ciclul „Repere istorice românești și amprenta lor britanică” (Romanian historic landmarks and their British touch) își propune să aducă în atenția specialișilor și a publicului neavizat anumite aspecte și momente ale istoriei României unde poate fi identificată o implicare britanică directă sau indirectă, la nivel politic, economic, cultural sau al serviciilor secrete. Specialiști în diverse domenii, istorici sau, dacă este posibil, participanți direcți la evenimente, vor fi invitați periodic spre a împărtăși publicului ICR rezultatele cercetărilor lor sau, după caz, anumite experiențe.