NOUTĂŢI LA EDITURA ICR

Album Gheorghe I. Anghel
Introducere de Cristian Robert Velescu
Concepţie grafică: Anca Anghel Coller, Gheorghe Anghel
Texte: Răzvan Theodorescu, Cristian Robert Velescu, Ruxandra Demetrescu
Traducere în limba engleză: Samuel Onn, Ştefan Pleşca, Luiza Săvescu
Traducere în limba franceză: Dominique Ilea, Marilena Arnăutu

„(…) pe suprafaţa uneia şi aceleiaşi imagini, ori poate în adâncul ei, stau faţă în faţă cele două ipostaze – deja de multă vreme canonizate – ale oricărui act cultural, şi, prin extensie, ale oricărui act creator: apolinicul şi dionisiacul. Cel dintâi a îmbrăcat – în pictura lui Gheorghe I.Anghel – hainele tematice ale clasicismului elin, în vreme ce al doilea – aidoma unui duh neliniştit şi rătăcitor (…) pare a fi împrumutat vremelnic chiar persoana artistului, trupul şi poate chiar fiinţa sa. Nu rareori o asemenea interpretare e determinată de împrejurarea că viaţa se amestecă în operă şi viceversa. " Christian R. Velescu
ISBN: 978-973-577-611-4
208 pag.
Preţ: 70 lei


Anca Brătuleanu - Portrete domneşti în colecţii străine / Portraits of Romanian Princes in Foreign Collections
Consultant istoric: Andrei Pippidi
Concepţie grafică: Gianini Georgescu
Ediţie română-engleză
Traducere în limba engleză: Anca Brătuleanu, Magda Teodorescu. Review: Jeremy Howard.

„ (...) portretele au fost descoperite pe parcursul unor cercetări începute din dorinţa de a elucida ceea ce am numit fenomenul Golia, cu alte cuvinte, o investigaţie destinată să explice prezenţa în cadrul Mănăstirii Golia din Iaşi a unei biserici care - deşi păstrează caracteristicile planimetric-spaţiale specifice lăcaşelor de cult moldoveneşti - este îmbrăcată într-o haină purtând pecetea influenţelor asimilate din arhitectura Poloniei epocii. " - Anca Brătuleanu
ISBN: 978-973-577-617-6
80 pag.
Preţ: 35 leiDaniela Magiaru – Matei Vişniec. Mirajul cuvintelor calde
"Matei Vişniec este numele unei poveşti de succes. Ca puţini alţii, el defineşte spaţiul dramaturgic al ultimelor decenii în România, simultan, impunându-se decisiv în spaţiul francofon. Dramaturgul practică o scriitură captivantă, aparent excentrică, învăluitoare, ale cărei mecanisme se cer dezvăluite. Demersul de faţă îşi are originea în contextualizările oferite de etichetele exegetice puse în circulaţie în ultimii ani. Am încercat, fireşte, să trec dincolo de ele, considerând că orice etichetare limitează înţelegerea. Piesele lui Matei Vişniec se cer recitite de la bun început: ele te invită - insistent şi agresiv - să le descoperi şi strategiile de seducţie..." - Daniela Magiaru

ISBN 978-973-577-612-1
196 pag.
Preţ: 21 leiAlbum Teodor Moraru
Concepţie grafică: Teodor Moraru, Justinian Scărlătescu
Fotografii: Teodor Moraru

Ediţie română-engleză
Texte critice: Magdalena Crişan, Andrei Pleşu, Pavel Şuşară, Adrian Guţă.
Traducere în limba engleză: Samuel Onn
"Pendulând între modernism şi postmodernism, artistul exprimă o vitalitate neoexpresionistă în compoziţiile sale, definita „prin bogăţia evenimentelor optice şi, în acelaşi timp, prin monumentalitate." - Adrian Guţă

ISBN 978-973-577-604-6
268 pag.
Preţ: 75 lei


Erwin Kessler (coordonator) - The Self-punishing One. Ştefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu. Arts and Romania during the 1980s and 1990s
Ediţie în limba engleză.
Texte inedite de Ştefan Bertalan, Florin Mitroi şi Ion Grigorescu, cu o cronologie de Carola Chişiu
Traducere în limba engleză: Mirela Bowen-Hunt
Fotografii: Viorel Grigore, Sebastian Bertalan, Ion Grigorescu
Concepţie grafică: Anca Adina Cojocaru, Victor Bartiş

În volum sunt cuprinse numeroase texte inedite scrise de artiştii Ştefan Bertalan, Florin Mitroi şi Ion Grigorescu, fragmente de jurnal, facsimile, dar şi o amplă cronologie ilustrată a principalelor evenimente culturale, economice, sociale şi politice din perioada 1980-1990, realizată de Carola Chişiu. Volumul reprezintă cea mai consistentă încercare de restituire a sensurilor unei perioade nevralgice din istoria noastră recentă – sfârşitului comunismul, începutului consumismului.

ISBN: 978-973-577-614-5
332 pag.
Preţ: 57 leiNicolae Stroescu Stînişoară - Întrezăriri. Itinerarii istorice şi metaistorice
Jurnal eteroclit, întins din 1980 pînă în zilele noastre, Întrezăririle... lui Nicolae Stroescu-Stînişoară dau un nou profil literaturii memorialistice, pe care o îmbogăţesc nu doar prin mărturii de mare valoare asupra unor vremuri de mari frământări, ci şi prin convorbiri cu importante personalităţi ale vieţii culturale, politice sau spirituale, prin pagini de reflecţie filozofică sau de meditaţie pe temele unei actualităţi în învolburată mişcare, iar dincolo de toate, prin consemnarea descoperirilor de sens netrecător, de nedemodabile rosturi ale existenţei.

ISBN 978-973-577-607-7
ISBN vol. I 978-973-577-608-4
ISBN vol. II 978-973-577-609-1
vol. I 558 pag.
vol II 452 pag.
Preţ: 49 lei (vol.I, II)

Alexandru George - Seara târziu
"Romanul meu înfăţişează un tablou al lumii strivite şi decimate de comunişti, dar nu anihilate: societatea veche se prăbuşise, uneori în subsoluri sau beciuri, dar continua să existe, pentru că membrii ei erau folosiţi de noii stăpâni pentru capacitatea lor în posturi subordonate, prost plătiţi, nesiguri de ceea ce li se dădea, mereu ca o concesie ce putea fi oricând suspendată, dar având de partea lor cel puţin inteligenţa." Alexandru George

ISBN 978-973-577-610-7
590 pag.
Preţ: 35 leiPentru comenzi, vă rugăm să contactaţi Serviciul Expediţii - Difuzare
tel. 031 7100 645, 031 7100 646
comenzi@icr.ro

Vă invităm să vizitaţi Librăria Institutului Cultural Român
Aleea Alexandru nr. 38 (intrare din strada Ermil Pangrati)
sector 1, Bucureşti
tel. 031 7100 658
Orar L-V 10.00 - 17.00