Învățați limba română la Institutul Cultural Român! 15 ani de cursuri de limba română pentru străini!

Institutul Cultural Român organizează cursuri de limba română pentru străini din anul 2008. Dacă doriţi să învăţaţi limba română pentru afacerea sau slujba dumneavoastră, ori din plăcere, cursurile de limba română oferite de Institutul Cultural Român sunt cea mai bună alegere!

Noi vă oferim oportunitatea de a descoperi, pas cu pas, misterele uneia dintre limbile roman(t)ice.

Institutul Cultural Român vă oferă pentru anul 2023 o gamă variată de cursuri!

Cursuri extensive online și cu prezență fizică atât dimineața, cât și seara

Cursuri demonstrative

Cursuri individuale

Atelier de conversație „Hai să stăm la un pahar de vorbă!”
Cursuri de limbă, cultură și civilizație românească - Școala de vară la Brașov

Cursuri pentru toate nivelurile, de la începători la avansaţi, în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Cursuri extensive: 2 ore de două ori pe săptămână
Cursuri individuale: (la cerere)
Cursuri demonstrative de limba română vă oferim pe tot parcursul anului.
Grupele sunt formate din 8-12 cursanţi. Numărul minim de cursanţi necesar constituirii unei grupe este de 6 persoane.
Un modul are 40 de ore de curs.
Pentru a stabili nivelul cunoştinţelor de limba română, cursanţii vor da un test (o probă scrisă şi una orală) pe baza căruia se va face repartizarea pe grupe.

Testul de nivel este gratuit.

Orarul pentru anul 2023
Cursuri extensive ONLINE și cu PREZENȚĂ, dimineața și seara – modul de 40 de ore

01 februarie – 10 aprilie, lunea și miercurea, dimineața între orele 9.30-11.30 sau seara între 18.30-20.30 (nivel începător A1 și A2.1 și A2.2, data limită de înscriere: 25 ianuarie)

02 februarie –11 aprilie, marțea și joia, dimineața între orele 9.30-11.30 sau seara între orele 18.30-20.30 (nivel intermediar B1.1, B1.2 / B2.2, B2.3 și nivel avansat C1.1, data limită de înscriere: 26 ianuarie)


19 aprilie – 28 iunie, lunea și miercurea, dimineața, între orele 9.30-11.30, iar seara între orele 18.30-20.30 (nivel începător A1 și A2.1, A2.2, data limită de înscriere: 12 aprilie)
20 aprilie – 20 iunie, marțea și joia, dimineața, între orele 9.30-11.30, iar seara între orele 18.30-20.30 (nivel intermediar B1.1, B.1.2, B.1.3 și B2.1, B2.2. B.23 și nivel avansat C1.1, data limită de înscriere: 12 aprilie)

18 septembrie – 22 noiembrie, lunea și miercurea, dimineața, între orele 9.30-11.30, iar seara între orele 18.30-20.30

(nivel începător A1 și A2.1, A2.2, data limită de înscriere: 12 septembrie)
19 septembrie – 23 noiembrie, marțea și joia, dimineața, între orele 9.30-11.30, iar seara, între orele 18.30-20.30 (nivel intermediar B1.1, B1.2, B.1.3, B1.4 / B2.1, B.2.2 și nivel avansat C1.1, data limită de înscriere: 12 septembrie)

Atelier de conversație „Hai să stăm la un pahar de vorbă!”

03 mai – 07 iunie (A2.2 / B1.1, lunea și miercurea, dimineața, între orele 10.00AM-12.00 AM, iar seara, între orele 18.30 – 20.30 (data limită de înscriere 26 aprilie)

04 mai – 6 iunie, (B1.1 – B2, marțea și joia, dimineața între orele 10.00 – 12.00, iar seara, între orele 18.30-20.30)

Cursuri individuale (la cerere, pe tot parcursului anului)

individual - 100 de lei /ora / persoană

două persoane - 70 de lei / ora / persoană

trei – patru persoane - 60 de lei / ora / persoană

peste 5 persoane - 40 de lei / ora / persoană

Locul de desfăşurare a cursurilor: Institutul Cultural Român - sediul secundar, str. Biserica Amzei nr.21-23, Bucureşti

Înscrierile se pot face de luni până vineri, între orele 11.00-17.00, la sediul Institutului Cultural Român, str. Biserica Amzei nr.21-23.


De asemenea, puteţi trimite formularul de înscriere împreună cu dovada plăţii la adresa de e-mail limbaromana@icr.ro şi în copie la coordonatorul programului ana.borca@icr.ro


Formularul de înscriere este disponibil aici.

Costuri: 800 lei pentru un modul online de 40 de ore, 1000 de lei pentru un modul de 40 de ore cu prezență.

În acest preț sunt incluse testul de nivel și materialul pentru fiecare nivel.

Condiţii de achitare a taxei de participare
Taxa de participare trebuie achitată integral până la data limită de înscriere. Numele participantului şi "Institutul Cultural Român" trebuie să fie menţionate în toate actele de transfer bancar. Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant.

Achitarea taxei de participare se poate face:

a) în euro, în contul bancar IBAN RO63RNCB0072049713640004,deschis la Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1, Bucureşti, COD SWIFT: RNCB RO BU

b) în lei, în contul bancar RO47RNCB0072049713640001,deschis la Banca Comericală Română, Calea Victoriei nr.55, sector 1, București

Datele instituţiei: Institutul Cultural Român, cod fiscal (CIF) 15726657, adresa: Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poștal 011824 București

Condiţii de retragere de la curs

• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, înainte de începerea cursului, veţi primi suma plătită, minus un procent de 10% din taxa achitată
• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, în prima săptămână de la începerea cursului, veţi primi suma plătită, minus 25 % din taxa achitată
• După această perioadă nu se mai restituie nimic din taxa achitată.


Institutul Cultural Român nu îşi asumă responsabilitatea pentru obţinerea vizelor în cazul cetăţenilor care nu provin din spaţiul Uniunii Europene. De asemenea, institutul nu se angajează în a căuta şi a oferi cazare participanţilor la cursurile de limba română desfăşurate la Bucureşti.

Contact: Ana Borca - tel. 031 7100 672

Instructori:
Marinela Bota (n. 1984) este doctorandă la Școala Doctorală Litere, Universitatea din București, cu o temă de cercetare despre variația pragmatică a marcatorilor discursivi în varietățile regionale ale limbii române. Este absolventă a programului de masterat „Studii avansate în lingvistică”, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureștiși absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, specializarea spaniolă - română. Este asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" al Academiei Române și predă limba română ca limbă străină la Centrul de Studii Românești din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București. Din 2020 este profesor colaborator în cadrul programului de cursuri de limba română organizat de Institutul Cultural Român.

Ilinca Busurcă (n.1979) a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Rusă-Limba şi Literatura Română. A urmat cursurile de master „Studii Culturale Ruse şi Comunicare în Afaceri” şi al doilea master „Cultură şi mentalitate în integrarea europeană a românilor”. Lucrează la Departamentul Servicii pentru Studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti; a predat limba română pentru străini la Institutul (Centrul) Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni. Are calificarea de trainer şi o experienţă de 10 ani în predarea limbii române ca limbă străină. A urmat un curs de perfecţionare în predarea limbii române ca limbă străină, organizat de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada 25-29 ianuarie 2011.

Enida Cincora (n. 1990) a absolvit Facultatea de Litere (specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura franceză) a Universității din Bucureștiîn 2012. Între 2012–2014 a urmat cursurile masteratului Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române. Din 2019 este doctor în Filologie. Din 2015 este asistent universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, unde predă cursuri practice de limba română ca limbă străină studenților înmatriculați în Anul Pregătitor. Din 2018 este profesor de limba română pentru studenți străini în cadrul Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație româneascăale Universității din București. A publicat articole de sintaxă a limbii române vechi și recenzii.

Ioana Negrau (n. 1972) a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Engleza şi Limba şi Literatura Romana. Pentru Lucrarea de Licenţã a ales “Studiul Mãştilor în piesele lui William Shakepeare”. A urmat cursurile de Master in Lingvistica Aplicatãla Facultatea de limbi Straine din Universitatea Bucureşti susţinând lucrarea de masterat « Predarea limbilor strãine la copii». În timpul facultãţii a lucrat ca profesor de englezãla Grãdiniţa Nicolae Iorga, între anii 1995- 1999 a fost profesor de englezãla ASE la catedra de limba englezã şi comunicare de afaceri precum şi la Centrul de Limbi strãine«Prosper Ase »unde a predat atât limba românãpentru strãini cât şi engleza. A predat cursuri de conversaţie englezãla Universitatea Bucureştiîntre 1995–1999. A susţinut cursuri de românãca limbãstrãinãla organizaţia guvernamentalã americanã «Peace Corps» între anii 1997 - 2005, unde a ocupat şi funcţia de Director de Instruire pentru voluntarii americani. A predat româna la organizaţia japonezã JICA–JOCVîntre anii 2000-2002, precum şi la multe firme multinaţionale din Bucureşti: Deloitte, Hilti, Max Boegl, Colgate Palmolive, Viticola Corcova, OMV Petrom, Saaten Union Romania, Ecovis Romania, Mivan Kier, Unilever Romania, S&T Romania, Allianz Tiriac Asigurãri de Viaţã, Luxoft Romania, Fokker Inginerie şi Aerospaţiale. Susţine cursurile de limba românãdin luna mai 2018 la Institutul Cultural Francez din Bucureşti. A avut colaborãri pentru predarea limbii române cu Ambasada Austriei, Ambasada Poloniei, Ambasada SUA, Ambasada Franţei, Ambasada Germaniei, Ambasada Qatarului, Ambasada Canadei, Camera de Comerţ a Austriei şi Camera de Comerţ a Coreei de Sud.

Gabriela Stoica(n.1979) este licenţiată a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină, şi absolventă a masteratului “Structura şi evoluţia limbii române” din cadrul aceleiaşi universităţi. Este doctor în filologie (domeniul lingvistică). Este lector universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Lingvistică, unde a început să predea limba română ca limbă străină în 2003. A fost profesor în cadrul Cursurilor de vară de limbă cultură şi civilizaţie românească organizate de ICR (Baia Mare 2004, 2005, Braşov 2008) şi Universitatea din Bucureşti (Sinaia 2006, Bucureşti 2012). În 2009 a beneficiat de grantul Lifelong learning programme. Erasmus Teaching Mobility, care a presupus un schimb de experienţă didactică la Departamentul de Studii Europene şi Interculturale al Universităţii „La Sapienza”, Roma. Din 2002, este asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Bucureşti, Departamentul de etimologie.

Andreea Mastu (n. 1993) a absolvit programul de licență limba și literatura română-limba și literatura engleză din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București și programul de masterat „Studii avansate în lingvistică”, Facultatea de Litere, Universitatea din București. În prezent este doctorandă la Școala Doctorală a Facultății de Litere din cadrul aceleiași universități, având ca temă de cercetare semantica genericității nominale în limba română. Are interese de cercetare diverse, printre care limba română pentru străini, semantica formală, geografia lingvistică și, mai nou, expresia limbajului incluziv în diferite limbi. În perioada 2020-2022 a predat limba română pentru străini în calitate de profesor colaborator la Centrul de Studii Românești din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din București. În prezent predă limba română pentru străini la Liceul Româno-Finlandez din București, unde lucrează cu refugiați ucraineni. Este profesor colaborator la Institutul Cultural Român din anul 2021.

„Când am venit la Bucuresti, din păcăte, nimeni nu mi-a recomandat cursurile de limba româna la ICR şi m-am simţit pierdută. Din fericire am gasit ICR (pe internet) şi după două cursuri m-am simţit plină de încredere să vorbesc corect, am putut să răspund când cineva m-a întrebat ceva şi rutina mea de zi cu zi a devenit mai uşoară.
La ICR am învăţat cu drag şi consecvenţă nu doar limba, dar şi cultura românească. Cred că aceste cursuri de limba româna ar trebui să fie recomandate în fiecare ghid turistic despre România. Eu vi le recomand cu drag!” (Christa Zervou, Grecia)

Dacă sunteţi în Braşov şi doriţi să urmaţi un curs de limba română, Institutul Cultural Român vă recomandă Centrul de învăţare a limbilor moderne din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Mai multe informaţii sunt disponibile aici: http://www.cilm.ro/romana.html


Formular de inscriere pentru cursurile online / Application form for online courses Formular de inscriere pentru cursurile cu prezenta fizica / Application form for classroom courses