Institutul Cultural Român, partener tradiţional al Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură“

Uniunea Scriitorilor din România organizează, în perioada 9-13 iunie 2011, a X-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură", care va avea loc la Neptun şi Mangalia. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Cultural Român, Institutul Polonez, Ambasada Israel în România şi Flemish Literature Fund. Partener tradiţional al manifestării, Institutul Cultural Român a publicat cu acest prilej, prin Editura ICR, volumul Literatura şi exilul, o antologie de texte ale scriitorilor participanţi, şi un catalog cu scurte prezentări ale acestora.

Ediţia din acest an reuneşte aproximativ şaptezeci de participanţi din ţară şi de peste hotare (din Belgia, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovenia, SUA), acoperind întreaga arie de manifestare a culturii scrise: scriitori, traducători, editori, critici şi redactori de presă literară. Sesiunile de lecturi vor oferi poeţilor posibilitatea să citească din creaţiile lor.

Colocviul invită la o dezbatere privind LITERATURA FĂRĂ FRONTIERE? – EXIL – EXIL INTERIOR – EXIL ÎN PROPRIA LIMBĂ.
Nimeni nu e profet în ţara lui. Să fi devenit străvechiul adagiu valabil şi pentru scriitor, în secolul XX al tuturor dictaturilor? Exilul n-a fost niciodată înainte o soluţie atât de răspândită, deşi exilaţi au existat printre scriitori, iar opere dintre cele mai importante n-au putut fi tipărite decât în străinătate. Dar numai în secolul XX exilul a fost un fenomen de masă. Şi el a fost de două feluri : exil exterior şi exil interior. În ambele cazuri, scriitorii şi-au pierdut ţara. Şi, uneori, au avut mai mult noroc exilaţii în afară care nu şi-au pierdut limba decât aceia dinăuntru care, deşi nu şi-au pierdut-o nici ei, n-au putut în multe cazuri s-o folosească. Disgraţiaţi au fost mai ales aceia care n-au mai putut să scrie în altă limbă. Niciodată însă exilul n-a fost mai aproape de a deveni o condiţie a scrisului pentru un număr foarte mare de scriitori care şi-au pierdut fie ţara, fie limba, fie pe amândouă, decât în secolul XX al tuturor dictaturilor.

Colocviul este consacrat anul acesta aspectelor – multiple, diverse, contradictorii – ale exilului scriitorului, în toate formele lui.

În cadrul Festivalului va avea loc Ceremonia de decernare a premiilor: Marele Premiu OVIDIUS, unei personalităţi literare de notorietate, acordat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; Premiul Festivalului, pentru un tânăr scriitor, acordat de Primăria Mangalia şi Uniunea Scriitorilor din România.

Detalii suplimentare: www.uniuneascriitorilor.ro/noutati.php#festivalul-si-colocviul-international-zile-si-nopti-de-literaturĂ-editia-a-x-a,-2011