Institutul Cultural Român acordă două premii mari în cadrul Concursului Naţional de Compoziție și Muzicologie din Republica Moldova

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău acordă, pentru al doilea an

consecutiv, marile premii la compartimentele Compoziţie şi Muzicologie din cadrul Concursului Naţional de Compoziţie şi Muzicologie din Republica Moldova.

Ediția XXII a Concursului de Compoziție și Muzicologie al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova s-a desfășurat în perioada 23 februarie – 4 martie, 2017 în cadrul a două compartimente: Compoziție și Muzicologie. La concursul din anul curent au fost prezentate 11 creații muzicale și 15 lucrări muzicologice, aparținând compozitorilor și muzicologilor profesioniști, membri ai UCMM. La ediția actuală, la ambele compartimente, juriul a fost constituit din: Tatiana Berezovicova, muzicolog, profesor universitar inter., doctor, preşedintele juriului; Pavel Gamurari, compozitor, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova; Svetlana Țircunova, muzicolog, profesor universitar; Marian Stârcea, compozitor; Margarita Ciorici, doctor în studiul artelor, confrențiar universitar. Componența juriului a fost aprobată în ședința Consiliului de conducere al UCMM din 7 februarie 2017.

La compartimentul Compoziție juriul s-a întrunit în 3 sesiuni de audiere şi dezbateri, în zilele de 24, 26 februarie şi 3 martie. Lucrările au fost audiate în Sala UCMM, atât sub formă de înregistrări, cât şi interpretate la pian. La compartimentul Muzicologie, juriul s-a întrunit în 2 şedinţe, luând în dezbatere lucrările prezentate.

Pentru al doilea an consecutiv, Institutul Cultural Român oferă Premiul Mare „George Enescu” pentru creație în genul muzicii simfonice și Premiul I Constantin Brăiloiu pentru monografie la compartimentul Muzicologie. La compartimentul Compoziție,Premiul Mare a fost decernat compozitoarei Anastasia Lazarencu pentru lucrarea Privind spre înălțimi.

Categoria Creații simfonice:

Premiul I „Vasile Zagorschi”se decernează compozitorului Ghenadie Ciobanu pentru lucrarea

Glance behind the curtain.

Premiul II „Valeriu Poleacov”se decernează compozitorilor Gheorghe Mustea pentru lucrarea

Dansul țăranilor,și compozitorului Vlad Burlea pentru lucrarea The Gate, for Alto-sax and string orchestra.

Premiul III „Pavel Rivilis”se decernează compozitorului Teodor Zgureanu, pentru lucrarea

Monolog pentru Maica Maria.

Categoria Creații camerale:

Premiul I „Ștefan Neaga”se decernează compozitorului Vladimir Beleaev pentru lucrarea

Cvartet nr.3

Premiul II „Gheorghe Neaga”se decernează compozitorului Snejana Pâslari pentru lucrarea

Aeolian Harp, for soprano-saxophone and vibraphone.

Premiul III „Alexei Stârcea”nu se decernează.

Premiul special se acordă compozitorului Eugen Mamot pentru lucrarea Am trecut podul şi pentru aportul său la completarea repertoriului vocal de cameră.

La compartimentul Muzicologie, Premiul I „Constantin Brăiloiu” pentru monografie, oferit de Institutul Cultural Român, a fost decernat muzicologului Victor Ghilaș pentru monografia Dmitrie Cantemir – muzician în contextul culturii universale.

Premiul II„Vladimir Axionov” se decernează muzicologilor: Victoria Melnic, pentru lucrarea Structura și clasficarea muzicologiei;Irina Ciobanu-Suhomlin, pentru lucrarea Cu privire la tratarea sursei poetice în ciclul vocal-simfonic pentru bariton și orchestră Apres une lecture; și Margarita Belâh, pentru lucrarea 13 invențiuni pentru pian ale lui Ion Macovei.

Premiul III „Gleb Ceaikovschi-Mereșanu”se decernează doamnelor: Larisa Balaban, pentru catalogul Creații muzicale ale compozitorilor din RM în biblioteca orchestrei simfonice a filarmonicii naționale Serghei Lunchevici, Elena Mironenco, pentru articolul Transformarea imaginilor de agresiune în creația simfonică de la începutul sec. XXI,și Emilia Moraru, pentru articolul Valorificarea sursei folclorice în procesul de cristalizare a muzicii corale românești.

Premiul specialse decernează muzicologilor Galina Cacearova și Aurelian Dănilă pentru monografia Mihail Munteanu, o viață dedicată operei.

Premiul specialse decernează doamnei Tatiana Muzâca, pentru articolul Perpetuarea tradițiilor neoromantismului și neofolclorismului în Concertul Nr.2 pentru vioară și orchestră simfonică de Boris Dubosarschi.