Gabriela Omăt - Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949), 2 volume, antologie (vol.1 - 676p, vol.2 - 422 p), 2009

„Teoretizat şi relansat de către E.Lovinescu într-o celebră suită de cărţi, cele mai controversate şi mai definitorii pentru interbelicul românesc, modernismul devine, şi rămâne în tot restul secolului, la noi, un reper tipologic şi chiar un criteriu subînteles de valorizare, prin delimitare sau contestare. Ceea ce nu înseamnă că statutul lui de curent literar e mai lesne de argumentat, date fiind sincopele de evoluţie, seriile de contradicţii, din care am semnalat doar câteva, şi mai ales lipsa unei istorii solide a ideilor literare şi a spiritului public, cu focalizare (şi) asupra modernismului.
Fiindcă, din toate pricinile arătate, situarea în zona studiului de etapă e, la ceasul prezent, inevitabilă, am regândit antologia modernismului românesc ca pe o deschidere de dosar, care să pună în atenţia interpreţilor aşteptaţi mulţimea de provocări ale subiectului, pornind de la petele albe de pe harta cunoaşterii lui. Dacă semantic fluidă a noţiunii n-a fost înscrisă în parametrii, fie şi lacşi, ai unei cronologii, dacă etapele articulărilor ei teoretice şi programatice n-au fost corroborate şi confruntate, dacă expansiunea, regresiile, discreditările, fermentaţia fructuoasă ori contraproductivă a ideii de modernism sunt vag sau deloc asamblate într-o sinopsă din care să transpară conturul unui concept conectat la realităţi, un montaj mozaicat de texte şi date istorico-literare pe aceste probleme poate fi ad interim util." Gabriela Omăt


Cuprins

I. Modernismul literar românesc în date 1880-2000 (fişier analitic)

II. Modernismul în conştiinţa literară 1880-1949
- trasee semantice, reţele de imagini şi idei
- discursul promotor şi militant (texte de Al. Macedonski, Mircea Demetriade, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, D. Caracostea, F. Aderca, N. Davidescu, Ion Vinea, Saşa Pană, Eugen Lovinescu, Ion Călugăru, Serban Cioculescu etc)
-critica modernismului, poziţii ambivalente, disocieri, intermitenţe politice (texte de Lucian Blaga, Camil Petrescu, Ion Barbu, Perpessicius, G. Călinescu, Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Eugen Ionescu, Adrian Marino etc), adversari doctrinari (Nicolae Iorga, Ilarie Chendi, Aurel C. Popovici, Ion Trivale, Duiliu Zamfirescu, Mihai Ralea, Mircea Vulcănescu, Ov.S. Crohmălniceanu etc).

Cuvânt introductiv, selecţia, îngrijirea textelor şi cronologie de Gabriela Omăt.