Europa îl omagiază pe Nicolae Iorga la Veneţia

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în parteneriat cu Departamentul de Ştiinte Istorice Slave al Universităţii din Milano şi cu Centrul de Studii pentru Europa Orientală (CIRSS), organizează, în zilele de 12 şi 13 noiembrie, congresul internaţional „România, Sud-Estul European, Europa Central-Răsăriteană: modernizare şi reforme în secolele XIX şi XX".
Evenimentul beneficiază de patronajul Comisiei Internaţionale de Studii Slave a Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice de la Geneva, al Universităţii Ca' Foscari din Veneţia şi al Universităţii din Milano şi se bucură de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român.
Comunicările, dezbaterile şi manifestările protocolare vor fi găzduite de aula „Mario Baratto" a Universităţii Ca' Foscari din Veneţia şi de sala de conferinţe „Marian Papahagi" a Institutului Român.
Lucrarile vor fi deschise de Pier Francesco Ghetti, rectorul Universităţii Ca' Foscari din Veneţia, Bianca Valota, profesor la Universitatea din Milano, şi Monica Joiţa, director interimar al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
La 80 de ani de la iniţiativa lui Nicolae Iorga de a înfiinţa la Veneţia un „institut artistic şi istoric" – numit familiar până astăzi de către veneţieni „Casa Română" – actualul Institut de Cultură şi Cercetare Umanistică a luat iniţiativa de a-i reuni pe cei mai importanţi specialişti la momentul actual în istoriografia Sud-Estului european, disciplină ce i-a numărat printre fondatorii săi pe cel mai mare istoric al românilor.
Pentru prima dată, la aproape 20 de la căderea Cortinei de Fier, se vor întâlni la Veneţia pentru a discuta despre istoria şi actualitatea conceptului şi a disciplinei: Horst Haselsteiner (Universitatea din Viena, preşedintele Comisiei Internaţionale de Studii Istorice Slave a Comitetului Internaţional de Ştiinte Istorice), Bianca Valota (Universitatea din Milano, secretarul general al Comisiei Internaţionale de Studii Istorice Slave a Comitetului Internaţional de Ştiinte Istorice), Dušan Kováč (vicepreşedintele Academiei Slovace din Bratislava), Milen Semkov (Universitatea din Sofia), Ivo Goldstein (Universitatea din Zagreb), Frank Hadler (Geisteswissenschaftliches Zentrum und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig), Vintilă Mihăilescu (directorul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti), Zoltan Szasz (Academia Ungară din Budapesta), Aldo Ferrari (Universitatea Ca' Foscari din Veneţia), Andrei Pippidi (Universitatea din Bucureşti), Francesco Guida (Universitatea Roma3), Giulia Lami (Universitatea din Milano), Joze Pirjevec (Universitatea din Trieste), Rita Tolomeo (Universitatea Roma1), Ion Bulei (Universitatea din Bucureşti), Krzysztof Makowski (Universitatea din Poznan).
Acest eveniment ştiinţific şi academic de anvergură europeană a fost precedat de masa rotundă din data de 4 noiembrie, pe tema „Europa Centrală - realitate geopolitică sau utopie culturală?", organizată de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în cadrul „Anului Dialogului Intercultural".
Congresul internaţional de la Veneţia va reafirma, totodată, tradiţia istoriografică românească şi va racorda colaborările la nivel internaţional în vederea creării, la Institutul Român, a unui nucleu de cercetare şi contacte profesionale în domeniu. În acest mod, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia îşi va consolida poziţia în circuitul universitar şi academic de elită din Europa.