Donaţie de cărţi şi reviste

Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara Ţării, a iniţiat un program de atribuire cu titlu gratuit de cărţi şi publicaţii către Biblioteca Universităţii „Alecu Russo" din oraşul Bălţi (Republica Moldova). Programul constă în expedierea unui prim stoc de carte (300 de volume), un abonament permanent la publicaţiile Institutului Cultural Român (Lettre Internationale, Euresis, Plural, Glasul Bucovinei) şi un abonament permanent la toate volumele apărute sub egida Editurii ICR.