Concert „Inspirații de pe partitură”, la sala Bildungszentrum St. Bernhard din Viena

Cercul Cultural Româno-Austriac Unirea și Primăria Wiener Neustadt organizează concertul de muzică de cameră „Inspirații de pe partitură”, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Viena, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Societatea Austro-Română Austrom. Concertul va avea loc duminică, 7 aprilie 2024, ora 16.00, în sala Bildungszentrum St. Bernhard.

Creațiile maestrului Constantin Rusnac vor fi interpretate de artiștii Veronica Roșca (soprană), Constantin Rusnac (pian), Anastasia Gusarova (flaut), Svetlana Danilova (pian), Sasha Danilov (clarinet).

În program:

„Sărbătoreasca pentru flaut și pian”, interpretează Anastasia Gusarova, la pian Svetlana Danilova

„Ave Maria”, dedicație Mariei Bieșu, interpretează Veronica Roșca, la pian autorul, Constantin Rusnac

„Iar când mă vei iubi cu-adevărat...”, versuri Ludmila Sobietsky, interpretează Veronica Roșca, la pian Constantin Rusnac

„Niciodat`așa dor mult...” pentru flaut și pian, interpretează Anastasia Gusarova, la pian Svetlana Danilova

„Reflecții pentru pian”, interpretează Svetlana Danilova

„Aștept de la tine...”, versuri Pavel Boţu, interpretează Veronica Roșca, la pian Constantin Rusnac

„Meditație pentru clarinet solo”, interpretează Sasha Danilov

„Monologul Evei”, versuri Ludmila Sobietsky, interpretează Veronica Roșca, Anastasia Gusarova la flaut, Sasha Danilov la clarinet, Svetlana Danilova la pian

„Preludiu-bocet pentru pian” interpretează Svetlana Danilova

„Romanța viorii”, dedicație Miei Braia, versuri Constantin Rusnac, interpretează Veronica Roșca, la pian Constantin Rusnac

„Apa pentru clarinet și pian”, interpretează Sasha Danilov, la pian Svetlana Danilova

„Vals-rondo pentru pian”, dedicație Chiril Molceanov, interpretează Svetlana Danilova

„Regina romanței”, dedicație Ioana Radu, versuri Constantin Rusnac, interpretează Veronica Roșca, la pian Constantin Rusnac

„Tango-Margareta pentru flaut, clarinet și pian”, interpretează Anastasia Gusarova la flaut, Sasha Danilov la clarinet, Svetlana Danilova la pian

„Frumoasa mea Patrie”, versuri Gheorghe Vodă, interpretează Veronica Roșca și toți participanții

Constantin Rusnac s-a născut în satul Trebisăuţi, Briceni la 6 februarie 1948. A absolvit Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” în 1970 şi apoi a devenit profesor la Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”. Între 1975-1984 este redactor şi apoi redactor-şef al Colegiului pentru Repertoriu al Ministerului Culturii, membru al Uniunii Compozitorilor din URSS şi din Moldova. Între 1984-1999 devine Rector al Conservatorului Moldovenesc de Stat „G. Musicescu”, iar din 1990 este profesor universitar şi din 1993 secretar general al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO. Din 2019 primeşte distincţia de Artist al Poporului şi din 2023 devine membru titular al Academiei Europene pentru Ştiinţă şi Artă. Este laureat al Premiului de Stat al RSSM (1976); laureat al Festivalului Unional televizat „Песня - 79” (Moscova); primeşte diploma pentru cea mai bună muzică pentru filmul documentar „Aproape” în cadrul Festivalului Internaţional al Filmului televizat, Chişinău (1980); laureat al Premiului Comsomolului din URSS (1982); Ordinul „Gloria muncii” (1998); medalia de Aur la Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT -2015, Iaşi, România pentru volumul „Acrostihuri. Portrete în timp”. Este autor de lucrări de muzicologie, articole, emisiuni radio şi TV, culegeri folclorice, creaţii corale, instrumentale, muzică vocală, de cameră, vocal-simfonică, pentru teatru, muzică de film, romanţe, cântece, cântece pentru copii, muzică uşoară. A cules peste 2000 de creații ale folclorului muzical, a editat CD-ul „Folclor instrumental românesc de pretutindeni” 3600 de melodii (note) (2008); a editat culegerea folclorică „Cucușor cu pană sură” (1988) - 280 de creații, ediție bilingvă moldo-rusă, „Folclor din Moldova” – culegeri folclorice cu traducere în limbile rusă și franceză; culegeri de partituri pentru orchestra de muzică populară, culegeri de cântece, de coruri, de cântece pentru copii, placheta de versuri „101 poeme” în colecţia IDEAL, editura BIODOVA, Bucureşti, România (2013) „Acrostihuri. Portrete în timp.” (80 de poeme-portrete ale personalităților notorii ale neamului - 2012).

Veronica Roşca a absolvit ciclul de licență la „Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice G. Musicescu”, Chișinău, Facultatea: Artă Vocală, Dirijat și Pedagogie Muzicală, Specialitatea Canto Academic. Apoi a urmat un Masterat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj România. Între 2011 – 2017 a fost soprană la corul Catedralei Mitropolitane ,,Nașterea Domnului” din Chișinău; între 2019 – 2023 a activat la „Școala de Arte” din Cricova ca Interpret şi Cadru didactic pentru Canto Academic, iar din 2023 până în prezent este Profesor de Canto Academic la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău. A obţinut premii la concursuri: Laureat de gradul I al concursului ,,Stefan Neaga” 2013; Laureat de gradul I, Festival - Concurs International de Arta Vocală ,,Cântă Inima” 2015, ediția XX-a; Concurs Internațional de canto academic ,,Alexei Stîrcea” ediția X-a, 2018: Premiul II; 2019 Hong Kong International vocal open competition – premiul 5; Festival-Concurs Internațional de interpretare și creație a Romanței Crizantema de Argint ediția a-XXV-a 2021 – Premiul mare secțiune interpretare; Festivalul Național de interpretare și creație a Romanței „Crizantema de aur”, ediția a 56-a, Târgoviște 2023 - trofeul secțiunii „Interpretare” sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Anastasia Gusarova este Doctor în Arte și Culturologie, conferențiar superior la AMTFA și șef al Departamentului de Aerofone. Absolventă a Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” și a AMTFA, a obținut titlul de Doctor în 2019. Este recunoscută pentru performanțele în predare și organizarea a peste 100 de concerte cu studenții săi. Gusarova a fost distinsă cu diplome și premii pentru contribuția sa remarcabilă în educație și formarea laureaților din diverse țări.

Svetlana Danilova (Maistru în Artă) a absolvit în anul 1999 Academia de muzică, iar în anul 2003 a terminat studiile postuniversitare la catedra ansamblului cameral la clasa profesorului Vladimir Rotaru. În prezent îşi face practica la conservatorul „Piotr Ilici Ceaikovski” din Moscova, la catedra ansamblului de muzică de cameră şi cvartet, la clasa lui Bondureanski Alexandr Zeilikovich, Artist al Poporului (Rusia), profesor, director de studii. Începând cu anul 1995 până în anul 2007 a lucrat în calitate de concertmaistru la clasa profesorului V. A. Rotaru, iar din 2002 în calitate de concertmaistru în clasa profesorului I. V. Josan. Începând cu 2004 activează în calitate de lector la catedra ansamblului cameral. Din anul 2014 activează la Viena.

Sasha Danilov este născut în Moldova în 1976 și stabilit la Viena. Între 1998 - 2000 este solist al Orchestrei Simfonice de Stat a Radioteleviziunii de Stat din Republica Moldova; în 2006 director al Orchestrei Prezidențiale Rep. Moldova; între 2002 - 2014 Conferențiar la Universitatea de Muzică din Chișinău, Catedra de muzică de cameră; în 2015 a fondat Academia Klezmer din Viena împreună cu Roman Grinberg; din 2015 este dirijor al Orchestrei Klezmer din Viena, iar din 2021 - Profesor la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena (MDW). Se bucură de reputația de a fi unul dintre cei mai buni clarinetiști klezmer din lume. Influențat de muzica din țara sa natală, el stăpânește ca nimeni altul acest amestec tipic de elemente de muzică populară moldovenească și evreiască. Împreună cu Roman Grinberg a fondat și Academia Klezmer din Viena și Orchestra Klezmer din Viena. Vienna Klezmer Orchestra este considerată și astăzi singura orchestră mare din lume dedicată exclusiv muzicii evreiești. Sub bagheta expertului în muzică klezmer Sasha Danilov, aceasta s-a impus ca parte integrantă a scenei culturale evreiești din Austria. Astăzi Sasha Danilov este un virtuoz la instrumentul său și un expert klezmer căutat la nivel internațional. De-a lungul anilor el și-a creat propriul stil pe care acum îl predă și la festivaluri și ateliere klezmer. Festivaluri și concerte: în numeroase orașe din Ucraina, Moldova, Belarus, Letonia, Lituania, Estonia, Tatarstan, România, Ungaria, Franța, Grecia, Turcia, Italia, Israel, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Austria, Belgia, SUA, Mexic, Venezuela, Canada și Rusia.

Înregistrările la eveniment se fac la adresa de e-mail st.bernhard@edw.or.at sau telefonic la 02622 29131.

Organizatori: Cercul Cultural Româno-Austriac Unirea, Primăria Wiener Neustadt

Parteneri: Institutul Cultural Român de la Viena, Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria, Societatea Austro-Română Austrom