Bursele Woodrow Wilson

Update 02.04.2018

Rezultatele concursului pentru bursele „Woodrow Wilson" oferite de ICR în sesiunea 2017-2018

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie (București):

Conf. univ. dr. Florentina Nițu – decan al Facultății de Istorie, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Mihai Retegan – membru în consiliul Facultății de Istorie, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. Augustin Fuerea – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu.

În urma deciziei finale luată de Woodrow Wilson International Center for Scholars, conform acordului-cadru în vigoare, denumit Memorandum of Understanding, cu numărul 2666/24.02.2016, bursele au fost acordate următorilor candidați:

Andru Chiorean

Iolanda Vasile

Liviu Țăranu


***

Update 14.03.2017

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 28 aprilie 2017

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt începand cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată.

Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI.

Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: Un nou apel la candidatură, pentru sesiunea 2016-2017, va fi lansat în curând.

Valoarea unei burse: 13 424 USD /bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 burse.

Durata burselor: 3 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

1. formularul de înscriere ;

2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;

b. discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului:

c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

3. CV-ul candidatului (incluzând participare la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);

4. două scrisori de recomandare;

5. cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Date posibile pentru rezidență:

Septembrie - decembrie 2016

Ianuarie - aprilie 2017

Iunie - septembrie 2017

Persoana de contact: Cătălin Rogojinaru

catalin.rogojinaru@icr.ro

***

(actualizare 03 noiembrie 2016) Rezultatele concursului pentru bursele „Woodrow Wilson" oferite de ICR în sesiunea 2016-2017

Sesiunea 2016-2017

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie (București):

Prof. univ. dr. Dan Tudor Lazăr

Prof. univ. dr. Cornel Codiță

Prof.univ.dr. Mihail Anton

În urma deciziei finale luată de Woodrow Wilson International Center for Scholars, conform acordului-cadru în vigoare, denumit Memorandum of Understanding, cu numărul 2666/24.02.2016, bursele au fost acordate următorilor candidați:

Raluca-Ioana Mocanu

Anca Maria Sincan

Ioana Sanda Stăncel

 

Raluca-Ioana Mocanu

Absolventă a unui doctorat în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București, în domeniile dreptului penal și dreptului penal comparat cu teza Terrorism. National and International Legal Aspects of Criminal Law, doamna Raluca-Ioana Mocanu va desfășura un proiect în cadrul programului de cercetare pe termen scurt (bursele Woodrow Wilson), având titlul The Legal Response to "Self-radicalized" Terrorists. Bursa Woodrow Wilson acordată de Institutul Cultural Român vine în completarea unui impresionant portofoliu de distincții academice și burse, cum ar fi: bursă de excelență a guvernului elvețian pentru studii de cercetare postodctorale, în cadrul Facultății de Drept a Universității din Fribourg, bursă pentru studiile doctorale acordată de Universitatea din București și bursă de merit pentru studii juridice de masterat acordată Universitatea din București.

Anca Maria Sincan

Absolventă cu Magna Cum Laude a unui program de doctorat în domeniul Istoriei Comparate, în cadrul Universității Central-Europeană din Budapesta, cu teza Of Middlemen and Intermediaries. Negotiating the State - Church Relationship in Communist Romania. The Formative Years, doamna Anca Maria Sincan este un cercetător cu experiență în domeniile istoriei comparate, istoriei recente, studiului comunismului și studiilor religioase. Proiectul ce urmează a fi desfășurat la Washington în cadrul programului de cercetare pe termen scurt poartă denumirea The survival of the Interwar Intellectual. His Impact in the Construction of the New State and Church Relationship in the First Decade of the Communist Regime in Romania.

Ioana Sanda Stăncel

Doctorandă în cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București, absolventă a Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, doamna Ioana Sanda Stăncel este membră a Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall și membră a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din București. Bursa Woodrow Wilson câștigată de doamna Stăncel va susține pentru perioadă de trei luni la Washington proiectul de cercetare New Security matrix after 9/11: from preemptive to preventive in security in the New World Order - the US case and transatlantic security.

***

(actualizare 15 iunie 2015) Rezultatele concursului pentru bursele „Woodrow Wilson" oferite de ICR în sesiunea 2015-2016

Membrii comisiei de evaluare şi selecţie:

Prof. univ. dr. Ioan Opriș

Prof. univ. dr. Radu Carp

Prof. univ. dr. Constantin Hlihor

Candidaţii declaraţi câştigători - sesiunea 2015-2016:

Eliza R. Gheorghe

Lăcrămioara Stratulat

Marius Stan

Eliza R. Gheorghe - Absolventă a unui program doctoral în domeniul relațiilor internaționale, în cadrul Universității din Oxford, și deținătoare a unei diplome de master în cadrul studiilor de securitate al Universității Georgetown, doamna Eliza Gheorghe prezintă o impresionantă listă de premii și burse academice, dintre care amintim: premiul Leaders for Romania, acordat de către Universitatea Columbia, în 2010; bursa Jenkins Memorial Fund, acordată de Universitatea din Oxford, în 2011; bursa Nuclear Security Group, acordată de către Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, în 2011; bursa pre-doctorală George L. Abernethy, acordată de către Universitatea John Hopkins, Centrul Bologna, în 2013; bursă post-doctorală, acordată de către Mario Einaudi Center for International Studies, din cadrul Universității Cornell, în 2014, etc. Subiectul proiectului prin care doamna Gheorghe își va desfășura cercetarea în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, sesiunea 2015-2016, poartă denumirea de "Romania and the Bomb: Bucharest's Nuclear Acquisition Strategy during the Cold War", proiect ce face parte din domeniul său principal de cercetare, și anume istoria internațională a Războiului Rece, având ca principal obiectiv contribuția acestuia la istoria nucleară contemporană. Publicațiile doamnei Eliza Gheorghe susțin vasta sa activitate de cercetare în domeniul nuclear, centrată pe România: "The Chinese-Romanian Nuclear Cooperation", Romania Energy Center, septembrie, 2014; "How to become a Customer: Lessons from the Nuclear Negotiations between the U.S., Canada and Romania in the 1960s", Woodrow Wilson International Center for Scholars, martie,2013; „The Shah's Petro-Diplomacy with Ceaușescu: Iran and Romania in the Era of Détente", decembrie 2014, etc.

Lăcrămioara Stratulat - Doctor în ştiinţe istorice , Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, specializarea Istoria veche a României, cu teza "Dovezi arheologice ale etnogenezei româneşti la est de Carpaţi" în anul 2005, doamna Lăcrămioara Stratulat este recomandată de o vastă experiență de douăzeci și cinci de ani în domeniul muzeologiei și șaptesprezece ani de management cultural în cadrul unor instituții cum ar fi Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău și Complexului Muzeal Naţional „Mol¬dova" din Iaşi. Tema proiectului de cercetare ce se va derula în cadrul bursei "Woodrow Wilson", sesiunea 2015, poarta denumirea de "The New York World's Fair (1939) - A case study: the Image of Romania Illustrated in the American Press", în care sunt abordate atât impactul cultural, cât și beneficiile de imagine aduse României de presa americană prin participarea la a doua cea mai expansivă expoziție mondială din istoria Statelor Unite ale Americii. Doamna Stratulat se distinge printr-o bogată activitate de valorificare a patrimoniului muzeal național prin organizarea a numeroase simpozioane, congrese cu caracter naţional şi internaţional pe teme de istorie, arheologie, muzeografie, public relations, dar mai ales la reorganizarea expozițiilor de bază. (Expoziţia Internaţională Cucuteni-Trypillia - A great civilization of old Europe - organizată de Ministerul Culturii din România în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Turismului din Ucraina şi Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova organizată la Vatican, la Pallazo della Cacelleria, 2008). Este deținătoare a distincţiei Ordinul „SANCTI GREGORII MAGNI", în grad de Înaltă Doamnă, emis de Sanctitatea Sa, Papa Benedictus al-XVI- lea, în februarie 2007.

Marius Stan - Doctor și postdoc. în științe politice, în cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea București, domnul Marius Stan prezintă o vastă experiență de cercetare prin diverse programe POSDRU și granturi la Osteuropa Institut der Freie Universitat din Berlin, Maryland University, SUA și International Cultural Centre din Cracovia. Proiectul de cercetare pe care acesta îl propune în cadrul bursei "Woodrow Wilson", sesiunea 2015-2016, este intitulat "The Canvas of Apostasy: Romanian-British Political Sociologist Zevedei Barbu and the Critique of Totalitarism" și care are ca principal obiectiv înțelegerea , explorarea și explicarea fundalului apostaziei cu privire la intelectualul de stânga umanist, Zevedei Barbu, transformat într-un important gânditor anti-totalitar. Activitatea de cercetare a domnului Marius Stan s-a focusat in zona istoriei, ideologiei și efectelor comunismului în Europa, acesta activând între 2006 și 2013, alături de domnul Vladimir Tismăneanu, în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Câteva dintre publicațiile domnului Stan includ: carte: Vladimir Tismăneanu, Marius Stan, „Genialissimul Generalissim/The Stallin Dossier: Genialissimo Generalissimo", București: editura Curtea Veche, 2014, capitol (viitor): Vladimir Tismăneanu, Marius Stan, "Confronting Leninist Legacies in Post-Communist Romania", în cartea: Lavinia Stan, Diane Vancea, "Post-Communist Romania at 25: Linking Past, Present and Future", Rowman&Littlefield, 2015.

***

Sesiunea 2008-2009

Membrii comisiei de evaluare:

-          Prof. Dr. Ioan Stanomir

-          Conf. Dr. Cătălin Augustin Stoica

-          Prof. Dr. Florin Ţurcanu

Candidaţii declaraţi căştigători:

1.      Mihai Cristian V. Vasile;

2.      Mihai Neamțu;

3.      Emanuel Plopeanu;

Sesiunea 2009-2010

Membrii comisiei de evaluare:

-          Prof. Dr. Georgeta Ghebrea

-          Conf. Dr. Felicia Waldman

-          Lector Dr. Ruxandra Ivan

Candidaţii declaraţi căştigători:

1.      Damiana Gabriela Otoiu

2.      Caterina Preda

3.      Ioana Macrea-Toma

Sesiunea 2010-2011

Membrii comisiei de evaluare:

-          Prof. Univ. Dr. Radu Carp

-          Conf.Univ.Dr. Dorina Guţu

-          Dr. Cristian Vasile

Candidaţii declaraţi căştigători:

1.Nicoleta Gură

2.Diana Georgescu

3.Radu Tudorancea

 

Sesiunea 2011-2012

Membrii comisiei de evaluare:

-          Prof. dr. Remus Rus

-          Conf. univ. dr. Radu Dudău

-          Lector dr. Şerban Cioculescu

Candidaţii declaraţi căştigători:

1.      Ionuţ-Alexandru Tudorie

2.      Călin Cotoi

3.      Petre Opriş

Sesiunea 2015-2016

Membrii comisiei de evaluare:

-          Prof. univ. dr. Ioan Opriș

-          Prof. univ. dr. Radu Carp

-          Prof. univ. dr. Constantin Hlihor

Candidaţii declaraţi căştigători:

1.      Eliza Gheorghe

2.      Lăcrămioara Stratulat

3.      Marius Stan


formular de înscriere Memorandum of Understanding