Bursele „George Enescu”, rezultate 2019-2020

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele „George Enescu”, sesiunea 2019-2020, şedinţă desfăşurată în data de 25.11.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

§ Beldean Laurențiu

§ Maftei Magda - Eliza

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof.univ.dr. Dana Borșan – Universitatea Națională de Muzică București;

2. Prof. univ. dr. Dan Dediu - Sandu – Universitatea Națională de Muzică București;

3. Dr. Horia Andreescu – Universitatea Națională de Muzică București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.