APEL LA CANDIDATURĂ PENTRU BURSELE ION MINCU - SESIUNEA 2019

APEL LA CANDIDATURĂ PENTRU BURSELE ION MINCU - SESIUNEA 2019

Termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 10 septembrie 2019.

Bursele „Ion Mincu“ - 2019

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Bursele „Ion Mincu”se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Se acordă două burse anual, în valoare de 3 000 de euro/fiecareSelecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia de evaluare poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două) burse.
Durata bursei: 2 (două) luni.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 septembrie 2019.

Sumele acordate: 3 000 EUR/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

  1. formularul de înscriere ;
  2. CV;
  3. copie dupa actul de identitate/paşaport;
  4. descrierea proiectului de cercetare, care va conţine 3 (trei) pagini minimum (MS Office) – având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;
  5. un portofoliu: DVD-uri conţinând fotografii şi/sau fotocopii care să demonstreze activitatea practică a candidatului în domeniul ales (planuri urbanistice, machete, materiale redactate pe parcursul anilor de studiu);
  6. scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al lucrării de doctorat;
  7. scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională)
  8. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluță - valentin.tuturluta@icr.ro