Apel la candidatură: Bursele „Constantin Brâncuşi“ şi „George Enescu“ 2020

Termenul limită de înscriere doar pentru Bursa "George Enescu" se prelungește până la data de 15 octombrie 2019.

Bursele „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici români şi constau în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts).

Bursele „George Enescu” se acordă muzicienilor români şi constau în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts).

Obiectivul princial al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în domeniile arte plastice şi muzică. Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite anual două burse „Constantin Brâncuşi“ şi două burse „George Enescu“, pentru perioade de câte 3 (trei) luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriatde România la Cité Internationale des Arts, Paris. Valoarea unei burse este de 6 000 EUR pentru perioada de 3 (trei) luni. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți. Dosarule selectate sunt trimise spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: 4 (patru).

 2 (două) burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai – iulie şi noiembrie – ianuarie

 2 (două) burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie.

Durata bursei: 3 (trei) luni.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 septembrie 2019.

Sumele acordate: 6 000 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV-ul conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;

c. copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;

d. copie după un act de identitate;

e. un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 (două) pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.

f. pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;

pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);

pentru video – DVD-uri sau CD-uri;

pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD

pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);

g. un dosar de presă;

h. perioada pentru care solicită bursa;

i. 3 (trei) scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cât şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cristina Rus – cristina.rus@icr.roModel raport bursa 2019 Anexe regulament general burse 2019 Formular de înscriere 2019 Regulament general burse 2019