Ziua Doctorală la ICR Paris , ediţia a II-a

ICR Paris a organizat pe 17 şi 18 iunie 2015 evenimentul ‘’Ziua Doctorală la ICR Paris‘’ , aflat la a doua ediţie.
Evenimentul s-a desfăşurat pe parsursul a două zile. Pe17 iunie a avut loc dezbaterea ‘’Jurişti români formaţi în Franţa în perioada dintre cele două războaie mondiale‘’ -Cazul profesorului Octavian Ionescu, în cadrul căreia a fost prezentată lucrarea ‘’In memoriam Octavian Ionescu (1901-1990) ‘’, volum îngrijit de Tudorel Toader, Marina Mureşanu Ionescu şi Lucian Ionescu şi apărut la Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014, Colecţia “Personalităţi ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi”.

Cazul profesorului Octavian Ionescu este unul emblematic pentru o întreagă generaţie. Doctor în drept şi laureat al Universităţii din Paris în 1931, Octavian Ionescu începe o strălucită carieră de jurist şi filosof al dreptului în perioada interbelică : bursier Rockefeller şi Humboldt în Germania şi Austria, membru marcant al Consiliului Legislativ al României până la desfiinţarea acestuia în 1948, profesor de drept civil la universitatea ieşeană, membru în asociaţii internaţionale de prestigiu, autor al numeroase cărţi şi studii de specialitate.
În 1950, în cadrul ultimului val de epurări, Octavian Ionescu este îndepărtat din universitate din motive politice. Devenit profesor de limba română la şcoli şi licee din Iaşi, îşi va continua activitatea de cercetare ştiinţifică în afara oricărei recunoaşteri academice şi refuzând orice compromis cu noul regim politic. Va continua să publice în condiţii de clandestinitate în reviste internaţionale de drept, precum Archives de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique şi Archiv für Rechts und Sozialphilosophie şi să participe la congrese.
Volumul cuprinde teza de doctorat a profesorului Octavian Ionescu, La notion de droit subjectif dans le droit privé, Paris, Sirey 1931, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 1978, numeroase studii publicate în România şi în străinătate în intervalul 1933-1983, insuficient cunoscute sau deloc în spaţiul românesc, precum şi documente de valoare privind istoria facultăţii de drept de la universitatea ieşeană, cât şi contextul epocii.

Cel de-al doilea eveniment , Colocviul ştiinţific, a avut loc pe 18 iunie şi a constat din prezentări făcute de către doctoranzii înscrişi la studii doctorale în cele două universităţi partenere, în regim de co-tutelă. Prezentările conţin temele de cercetare, stadiul cercetării, perspectivele tezelor. Ele au fost următoarele : Alexandra Acatrinei-Poetica visului în literatura canadiană contemporană (Anne Hébert), Paula Toporaş-Personajul ţigăncii în literatura franceză şi română din secolul al XIX-lea, Irina Iacomi-O figură a istoriei intelectuale între Franţa şi România : Nicolae I. Popa şi studiile de literatură comparată, Otilia Aioanei-Literatura postcolonială maghrebină de expresie franceză : un spaţiu al problematicii identitare, Mădălina Ţinteia Ingram-Multiculturalitate francofonă în literatura fenimină a secolului XX, Camelia Vraciu, masterand, Paris Creteil-Parisul lui Charles Ferdinand Ramuz (autor elvetian francofon).

Au urmat, în cea de-a doua parte a zilei, dezbaterile : Înainte şi după, un bilanţ şi o privire asupra perspectivelor si avantajelor parteneriatelor la nivel de master şi doctorat, aspecte adminsitrative şi legislative legate de parteneriatele internaţionale, în spaţiul european şi extra-european (Canada).
Organizatori au fost : ICR Paris, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi şi Universitatea Paris Est Créteil (UPEC Paris 12).