VENEȚIA. Conferință despre literaturile „minore“ pe scena culturală şi editorială italiană

Conferinţa „Literaturi minore în context cultural şi editorial italian: publicare şi traducere“, organizată în parteneriat cu IRCCU Veneția, se desfășoară la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, Sala Baratto, în perioada 12-16 octombrie 2020.

Evenimentul academic îşi propune să analizeze prezenţa literaturilor din Europa Centrală şi Răsăriteană, care aparțin aşa-numitelor limbi „minore“, pe scena culturală şi editorială italiană. Conferinţa se va desfăşura pe durata a cinci zile, dedicate aspectelor culturologice ale traducerii, fiind organizată pe două paliere: unul ştiinţific, ce va consta în comunicări susţinute în secţiuni de specialitate, iar celălalt dedicat dialogului constructiv, în cadrul unor mese rotunde la care vor participa traducători şi reprezentanţi ai editurilor. Selectarea textelor, procesul de traducere, publicarea şi difuzarea lucrărilor sunt elemente definitorii pentru analiza raporturilor dintre literaturile „minore“ şi lumea culturală italiană. Împărţită în trei secţiuni (cultural, productiv şi lingvistic), conferinţa îşi propune o reflecţie asupra traducerii ca produs cultural pe plan literar şi a politicilor de traducere ale editurilor.

Printre participanții care vor vorbi despre traductologie (româno–italiană) se numără: Federico Donatiello, care va aborda traducerile în limba italiană din opera lui Tudor Arghezi, în data de 13 octombrie; Dan Octavian Cepraga, care va prezenta un studiu cu privire la diferențele care apar între traducerile din limba română și limba italiană, în data de 14 octombrie; Iulia Cosma, care va prezenta traducerile în limba italiană ale lucrărilor lui Ion Luca Caragiale, în data de 14 octombrie și Roberto Merlo, care va prezenta o sinteză a traducerilor din limba română în cea italiană pe parcursul secolelor XX și XXI, în data de 16 octombrie.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia se numără printre partenerii instituţionali ai conferinţei, alături de Asociaţia Italiană a Slaviştilor, Centrul inter-universitar de studii ungare şi privitoare la Europa Central-Răsăriteană, Ambasada Republicii Cehia la Roma. Detalii: www.unive.it