Transferul de cărți spre Institutele Culturale Române din străinătate

În noul Program 2012 al Institutului Cultural Român se prevede organizarea Bibliotecii Culturii Române de fiecare ICR amplasat în străinătate. Multe scrieri reprezentative pentru cultura română, tipărite în anii recenți, în română sau în alte limbi, nu se regăsesc în Institutele Culturale Române din străinătate.
Având în vedere aceste premise, Comitetul Director al Institutului Cultural Român hotărăște:
1.Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate asigură organizarea de Bibliotecă a Culturii Române în fiecare Institut Cultural Român amplasat în străinătate;
2.Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate conlucrează neîntârziat cu editurile din țară pentru preluarea și transportul, spre Institutele Culturale Române amplasate în străinătate, a acelor cărți (ediții), în română și alte limbi, care sunt reprezentative pentru cultura română;
3.Curtea de Conturi a semnalat faptul că în depozitele Institutului Cultural Român se află cărți și publicații în valoare de o jumătate de milion de euro, ce nu au fost valorificate pe piață. Se aprobă transferul cărților și publicațiilor reprezentative, de Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate, spre Institutele Culturale Române de peste granițe;
4.Sunt semnalate stocuri de cărți traduse în anii trecuți din limba română în depozitele unor edituri și librării din străinătate. Institutele Culturale Române cooperează cu editurile care au publicat traduceri finanțate de ICR în perioada anterioară, astfel încât acele cărți să fie valorificate, fără noi costuri, de bibliotecile institutelor.