Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură înregistrate în cadrul sesiunii 2021-2022 a programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme și Publishing Romania

Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, organizează anual o sesiune de finanțare dedicată editorilor străini pentru a răspunde nevoii de susținere a prezenţei autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin subvenționarea costurilor de traducere (şi editare, atunci când este cazul) și publicarea de albume, cărți ilustrate, editarea de suplimente, numere tematice sau reviste de studii dedicate culturii și civilizației românești.

În perioada 23-25 mai 2022 a avut loc evaluarea dosarelor de candidatură primite în sesiunea 2021-2022 a programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și Publishing Romania. Pentru o selecție obiectivă și transparentă, în sesiunea 2021-2022, Comisia de experți evaluatori a fost constituită printr-o nouă procedură operațională: un apel național de candidaturi. Comisia de experți a fost formată din Ștefan Borbély (profesor universitar, eseist și istoric literar), Ioana Gruenwald (traducătoare, expertă în comunicare) și Maria-Ana Tupan (profesoară universitară, istoric și critic literar).

Au fost înscrise 108 dosare pentru programul Translation and Publication Support Programme și 13 dosare pentru programul Publishing România. Din bugetul total alocat programelor de finanțare în 2022, suma de 1.527.000 lei a fost angajată prin contracte de finanțare semnate de Institutul Cultural Român în anii precedenți, în urma sesiunii anterioare de jurizare a programelor TPS & Publishing. Astfel, bugetul disponibil pentru sesiunea 2021-2022 a fost de 900.000 lei, din care 750.000 lei pentru programul TPS și 150.000 lei pentru programul Publishing Romania. În conformitate cu regulamentul în vigoare al celor două programe, au obținut finanțare primele 24 de dosare clasate în această sesiune a programului Translation and Publication, respectiv 4 dosare pentru programul Publishing Romania, în ordinea punctajului obținut ca urmare a evaluării comisiei de experți. Finanțările sunt acordate cu condiția ca editura să accepte termenii contractului de finanțare. Perioada pentru semnarea contractelor dintre ICR și editurile care au câștigat finanțare în 2022 (și au prevăzut publicarea cărții în 2022) este cuprinsă între 1 iulie și 30 august 2022. În cazul depășirii acestui termen, sumele disponibilizate vor fi redistribuite spre următoarele dosare eligibile, în ordinea punctajului obținut în urma jurizării. Editurile care vor câștiga finanțare în urma redistribuirii bugetelor în acest fel, vor fi înștiințate direct.

Institutul Cultural Român continuă demersurile de susținere pe termen lung a programelor de finanțare a traducerilor și își menține angajamentul de promovare a dialogului cultural.

Rezultatele sunt disponibile în documentul atașat.


Translation and Publication Support Programme și Publishing Romania RO Translation and Publication Support (TPS) and Publishing Romania Financing Programmes EN