Rezidenţe de creaţie la ICR Paris

Profesioniştii români din diferite domenii umaniste pot beneficia de rezidențe de până la două luni la Institutul Cultural Român de la Paris. Programul, realizat cu sprijinul Ambasadei României în Franţa, oferă rezidenţe de o lună sau două (în funcție de natura proiectului) la ICR Paris, însoţite de burse de 1 500 Euro/o lună sau 2 500 Euro/două luni. Pe durata rezidenței, bursierii au posibilitatea de a se consacra exclusiv unei activitaţi de concepţie/creaţie şi producţie, de a stabili legături în mediile culturale și profesionale specific din Franța și de a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care ICR Paris îl va promova.
Termenul limită de depunere a dosarului pentru perioada ianuarie – iunie 2011 este 1 noiembrie 2010. Bursierii au obligaţia de a produce, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect remis conducerii ICR Paris. Creaţiile produse în cursul acestei rezidenţe vor purta menţiunea „Realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Paris" şi logo-ul institutului, în orice acţiune publică.

IMPORTANT! Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până pe data de 10 noiembrie 2010. (actualizare 26 octombrie 2010)
Condiţii de participare la programul de rezidenţă:
- cetăţenia română sau cetățenia Republicii Moldova
- cunoașterea limbii române ;
- cunoaşterea limbii franceze şi/sau engleze
- prezentarea unui pre-proiect într-unul, sau mai multe, din domeniile : arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design, fotografie, instalaţii) ; arhitectură; literatură; critică literară şi critică de artă; jurnalism; film; teatru; muzică; management cultural; muzeologie; patrimoniu.

Mai multe informații: pe site-ul ICR Paris.