Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Situri Istorice şi Naturale, în dezbatere la ICR

Marţi, 6 octombrie 2009, de la ora 18.00, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, Bucureşti) va avea loc o dezbatere pe marginea Raportului Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Situri Istorice şi Naturale. La eveniment, organizat de ICR, vor participa membri ai Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Situri Istorice sau Naturale – Prof. dr. Dan Mohanu, Şeful Catedrei de restaurare patrimoniu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti; Arh. Şerban Sturdza, Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România; Maria Berza, Vicepreşedinte, Fundaţia „Pro Patrimonio"; Arh. Dan Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu", Bucureşti; Mioara Lujanschi, Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene; Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Institutul de arheologie „Vasile Pârvan", Academia Română; Dan Lungu, director general, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; Prof. dr. Aurelian Trişcu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu". De asemenea, vor lua parte la dezbatere domnul Theodor Paleologu, ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi domnul Bogdan Tătaru-Cazaban, Consilier de stat pentru Cultură şi Culte, Administraţia Prezidenţială, precum şi reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Universităţii Naţionale de Artă, Universităţii de Arhitectură şi Urbanism, Institutului Naţional al Monumentelor Istorice şi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, creată în aprilie 2008, a avut ca misiuni elaborarea unui raport şi a unui Ghid referitor la patrimoniul construit şi siturile istorice şi naturale, a unei strategii pe termen mediu şi lung privind modalităţile de protejare şi promovare a patrimoniului cultural, precum şi identificarea unor măsuri care să asigure o mai bună coordonare şi implementare a politicilor prioritare în domeniu. Raportul prezintă un tablou sintetic al stării patrimoniului construit, siturilor istorice şi arheologice, urmăreşte cauzele degradării acestuia şi propune strategii şi măsuri în vederea atingerii obiectivului esenţial: stoparea distrugerilor, care au atins o amploare fără precedent. Detalii despre activitatea Comisiei se găsesc la adresa http://patr.presidency.ro/

Accesul publicului este liber.