Programul Cantemir 2010-2012


Lansarea sesiunii de finanţare 2010 – 2012
Din 26 februarie a.c. se lansează ediţia 2010 – 2012 a Programului CANTEMIR – program de cofinanţare al Institutului Cultural Român pentru acţiuni şi proiecte culturale desfăşurate în străinătate.
Obiectivele Programului CANTEMIR sunt creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii culturii române pe pieţele străine şi încurajarea cooperării culturale la nivel internaţional.
Programul se adresează organizaţiilor din România şi din străinătate, precum şi artiştilor români (numai în cadrul SECŢIUNII FESTIVAL), singuri sau ca parte a unui grup artistic.

Proiectele se pot încadra în trei secţiuni diferite, fiecare dintre acestea având obiective şi priorităţi de finanţare specifice:

SECŢIUNEA I – FESTIVAL/Culture by Request
SECŢIUNEA II – PROMOVARE/Culture to Go
SECŢIUNEA III – COOPERARE/Culture to Share
DOMENII ARTISTICE Proiectele se pot înscrie într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii: literatură, arte vizuale, arhitectură şi design, teatru, muzică, dans, film sau patrimoniu cultural.

BUGETUL TOTAL multianual alocat finanţării acţiunilor şi proiectelor culturale prin Programul CANTEMIR, sesiunea 2010 – 2012, este de 5.532.440 RON/1.286.614 EUR din care: în 2010 – maximum 3.320.000 RON/772.093 EUR;
în 2011 – maximum 1.569.800 RON/365.070 EUR;
în 2012 – maximum 642.640 RON/149.451 EUR.


PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTELOR Pentru SECŢIUNILE PROMOVARE şi COOPERARE Activităţile proiectului pentru care se solicită finanţarea se pot desfăşura astfel:
a) pot începe la 15 iunie 2010 şi se pot finaliza până la 31 decembrie 2010;
b) pot începe la 15 iunie 2010 şi se pot finaliza până la 31 decembrie 2011;
c) pot începe la 15 iunie 2010 şi se pot finaliza până la 15 iunie 2012.

Pentru SECŢIUNEA FESTIVAL Activităţile proiectului pentru care se solicită finanţarea se pot desfăşura în perioada 26 martie – 31 decembrie 2010.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR Pentru SECŢIUNILE PROMOVARE şi COOPERARE – 26 martie 2010. Pentru SECŢIUNEA FESTIVAL – cu minimum 30 de zile înainte de data participării la festival, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2010.
Dosarul de aplicaţie poate fi depus la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, între orele 10:00 – 16:00, sau poate fi transmis prin poştă/curier la adresa menţionată, cu confirmare de primire.


VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII Pentru Secţiunile PROMOVARE şi COOPERARE 1. 172.000 RON/40.000 EUR per proiect – pentru proiectele care se desfăşoară oricând între 15 iunie 2010 şi 31 decembrie 2010.

2. 344.000 RON/80.000 EUR per proiect – pentru proiectele care se desfăşoară oricând între 15 iunie 2010 şi 31 decembrie 2011.
Valoarea totală a finanţării trebuie eşalonată pe ani bugetari şi nu poate să depăşească suma maximă de 172.000 RON/40.000 EUR (1 RON = 4,3 RON) per an financiar.

3. 516.000 RON/120.000 EUR per proiect – pentru proiectele care se desfăşoară oricând între 15 iunie 2010 şi 15 iunie 2012.
Valoarea totală a finanţării trebuie eşalonată pe ani bugetari şi nu poate să depăşească suma maximă de 172.000 RON/40.000 EUR (1 RON = 4,3 RON) per an financiar.

Pentru Secţiunea FESTIVAL Valoarea maximă a finanţării care se poate acorda unui proiect este de 25.000 RON.

Valoarea finanţării este condiţionată de aprobarea, prin legea bugetului de stat, a bugetului anual al Institutului Cultural Român.

Finanţarea nerambursabilă nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.


COFINANŢARE Finanţarea nerambursabilă se acordă pe principiul cofinanţării cheltuielilor eligibile ale proiectului de către solicitant, din surse proprii sau atrase, în numerar şi/sau în natură, în procent de minimum 10% din valoarea finanţării acordate de ICR.

DATE DE CONTACT
Regulamentele celor trei secţiuni, precum şi documentele aferente acestora pot fi consultate şi descărcate de pe pagina de internet a programului – www.programulcantemir.ro

Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la numerele de telefon +40317100639/+40317100618 sau ne puteţi scrie la adresa cantemir@icr.ro