PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE DOSARE BURSĂ TRADUCĂTORI PROFESIONIȘTI

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1] în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care defineşte literatura română.

Se oferă anual 10 (zece) burse de una sau două luni, în funcție deperioada solicitată de bursier.

Valoarea unei burse: 1 000 EUR sau 2 000 EUR,în funcție deperioada solicitată de bursier.

Ca urmare a numărului insuficient de dosare depuse, termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 24 Septembrie 2018.


Documente necesare pentru înscriere(dosarul de solicitare a bursei):

-CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

-copie după actul de identitate/pașaport;

-copii ale diplomelor de studii;

-scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

-două scrisori de recomandare;

-copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editura străină pentru publicarea operei de tradus (proiectul de candidatură) din literatura română.


Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluta

Valentin.tuturluta@icr.ro[1]Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.