„Orizonturi culturale italo-române” nr. 1 / ianuarie 2015

A apărut numărul 1/ianuarie 2015 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”, înregistrată în Italia cu ISSN 2240-9645 şi accesibilă la adresele www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it.
Ediţia română propune următoarele pagini: „Utilitatea inutilului”: Nuccio Ordine şi bestsellerul său „eretic” (interviu realizat de Smaranda Bratu Elian); Andrea Bajani: „Literatura? O mașinărie de produs uimire” (interviu realizat de Cristina Gogianu); Confindustria România 2014: Premiu pentru Cultură directorului nostru (la Confindustria România Awards For Excellence 2014, i s-a conferit Afroditei Cionchin, directorul revistei noastre, Premiul pentru Cultură, un premiu onorific pentru activitatea de traducătoare şi pentru „revista pe care a fondat-o şi o conduce, «Orizonturi culturale italo-române», important instrument de comunicare pentru promovarea, în Italia, a principalelor valori culturale româneşti şi a imaginii României şi românilor, ca şi a culturii italiene în România”; alţi premiaţi: Pirelli România - Premiul Responsabilitate, Tenaris - Premiul Education, Rifil - Excelenţă în Sectorul Manufacturier); Restituiri. Eugen Todoran, incursiune în istoria literaturii române (dialog video realizat de regizorul Victor Popa); Edoardo Cacciatore, „Graduali”: refuzul modernității cu orice preț (prezentare şi traducere de Anca-Domnica Ilea); Italia şi cărţile de cultură gastronomică (Raluca Niţă); Sfinţirea fundamentului Catedralei Mitropolitane din Timişoara (evocare de Cornel Florin Seracin); Ormós Zsigmond şi colecţia de artă italiană de la Muzeul din Timişoara (studiu de Marius Cornea care inaugurează colaborarea revistei bilingve „Orizonturi culturale italo-române” cu Banaterra. Enciclopedia Banatului, care i-a încredinţat ediţia sa italiană); Milano, prima întâlnire a scriitorilor români din Italia (cronică de Irina Ţurcanu şi versuri de Rodi Vinău, Rodica Păuna, Olimpia Danci, Florentina Niţă, Emma Felicia Dimitriu, însoţite de imagini de la expoziția fotografică a Dianei Pașcu); Lectura lui Dante: „Îngerul războinic” şi „Farinata” (Infernul IX şi X) (studiu de Laszlo Alexandru); Poezia lui Giorgio Caproni la a treizecea ediţie a Serilor Italiene (cronică de Vlad Vieru).
Ediţia italiană prezintă pagini precum: «L’utilità dell’inutile». Nuccio Ordine e il suo bestseller «eretico»; Andrea Bajani: «La letteratura? Una grande macchina per stupire»; Da Confindustria Romania Premio per la Cultura al nostro direttore; Saper invecchiare è una virtù, anzi un'arte. Parola di Andrei Pleșu (Giacomo Ruggeri); Cioran/1. «Indimenticabile Jenny!». Due lettere a Jeni Acterian (Francesco Testa); Cioran/2. Tra gnosticismo e redenzione: note al «Cahier de Talamanca» (Umberto Cardinale); Ormós Zsigmond e la collezione d'arte italiana del Museo di Timişoara; A Milano il primo incontro degli scrittori romeni in Italia; «Se la poesia mi potesse aiutare». Versi di Amelia Stănescu (traducere de Lucia Tarase); Tra realtà e fantasia, il «Viaggio in Romania» di Laura Rainieri (Franca Maria Ferraris); La poesia di Giorgio Caproni alla XXX Serata Italiana di Bucarest.

Ediţia română poate fi citită pornind de la linkul www.orizonturiculturale.ro/ro

Ediţia italiană poate fi accesată la linkul www.orizonturiculturale.ro/it