Muzici de ritual din Ţinutul Pădurenilor

Miercuri, 19 noiembrie 2008, de la ora 18.00, la Ultimii rapsozi vor răsuna muzici de ritual din Poiana Răchiţelii, sat din Ţinutul Pădurenilor, în estul Munţilor Poiana Ruscă. După ritmuri nupţiale, polifonii, hore şi cântece de joc, programul iniţiat la Institutul Cultural Român de Grigore Leşe, ajuns la cea de-a 11-a întâlnire, propune, la sfârşit de toamnă, sonorităţi funebre: femeile ce îndeplinesc ritualurile de trecere aduc la ICR o lume profund ancorată în mit. Le însoţeşte Răzvan Rădos şi fluierul care i-a adus faima în zonă. 

„Ceea ce individualizează Ţinutul Pădurenilor sub aspectul liricii funebre este Cântecul Bradului, conservat în Poiana Răchiţelii şi practicat ori de câte ori defunctul este tânăr. În dimineaţa zilei înmormântării tinerii aleg bradul din pădure, pe care îl sacrifică, după ce îşi fac semnul crucii, urmând să îl poarte pe umeri până în sat. La marginea pădurii cortegiului simbolic i se alătură grupul de femei care, interpretând Cântecul Bradului – îl conduce până la casa mortului. Acolo, bradul - sprijinit cu vârful de streaşina casei – este împodobit de tinerele fete în timp ce femeile continuă dramaticul cântec. (...) După îngropăciune, bradul se înalţă lângă cruce şi se aruncă mac pe mormânt. O femeie împrăştie apă şi seminţe de mac în urma celor care pleacă din cimitir, încheind astfel ceremonialul." – Grigore Leşe 

Ultimii rapsozi, program lunar al ICR, oferă publicului citadin un contact nemijlocit cu folclorul autentic – atât cel tradiţional românesc, cât şi cel al minorităţilor din România. Un scop al acestui program este conştientizarea faptului că arta tradiţională, reprezentând o valoare identitară fundamentală, formează un patrimoniu imaterial care trebuie respectat şi păstrat. 

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.