Expoziţia internaţională SCIENAR-INTERFERENŢE

Evenimentul va avea loc în perioada 31 mai-6 iunie 2010 în sala de expoziţii a Universităţii de Artă din Bucureşti, strada Budişteanu nr. 10. Artiştii străini, dintre care amintim Jane McAdam Freud, John Robinson, Dash MacDonald şi Demetrios Kargotis de la Moca Londra, Julian Voss Andreae, Rick Doble şi Floyd Antony Falsbach din USA, Elisabeth Alimi, Jean Pierre Luminet, Frederic Tristan din Franţa, Pietro Pantano şi Eleonora Bilotta din Italia au pus la dispoziţie prezentări virtuale în timp ce artiştii români Peter Jacobi, Liviu Stoicoviciu, Dan Popovici, Liana Svinţiu pun la dispoziţie creaţii proprii pentru a fi expuse. În expoziţie vor fi de asemenea prezente lucrări deosebite aparţinând masteranzilor şi studenţilor. Expoziţia va fi însoţită de ateliere de lucru în care specialiştii proiectului vor face prezentări şi vor avea schimb de opinii cu studenţi şi cadre didactice din Universitatea de Artă. Un punct important al expunerilor expoziţionale va fi abordarea artheologică în care manifestările artistice ale omului preistoric vor fi prezentate din punct de vedere arheologic, arhitectural şi etnografic. Acestea vor fi susţinute de George Nash, profesor la Universitatea din Bristol, Marea Britanie, şi de Dragoş Gheorghiu, profesor la Universitatea Naţională de Artă din Bucureşti. Publicul ţintă este format din cadre didactice şi studenţi din zona artelor, precum şi din zona ştiinţifică şi academică, dar şi public larg interesat să participe la această expoziţie.

Contact: monica.musca@itc.ro, gheorghe.samoila@itc.ro.