Expo

Semne, colaj textil: Georgeta Hlihor, Galeria Foişor, 7.03 – 11.04, vernisaj ora 18.00
Ceramică ambientală : Doina Stici, Casa artelor, 7.03-10.04, vernisaj: ora 18,30


Deschiderea stagiunii muzicale a palatului Mogoşoaia cu concertul închinat lui Fréderic Chopin la 200 de ani de la naştere este marcată de două importante evenimente din sfera artelor decorative: două artiste, active la Buzău şi la Cluj, expun Colaje textile şi Ceramică ambientală la galeria Foişor şi la recent inaugurata Casa artelor

Unul dintre maeştrii necontestaţi ai miniaturii şi colajului textil contemporan, Georgeta Hlihor pictează abstract cu lâneturi şi mătăsuri, în straturi suprapuse, alternând mereu efectele şi obligând la expresivitate toate elementele piesei: texturi, cusături şi broderii în puncte deosebite dar şi spaţii libere ale broderiei sau colajului, special menajate în compoziţiile mereu activate de diagonală. Mici capodopere ale genului, colajele ei au atributele unei bogate picturi abstracte ca şi ale miniaturii textile: o tandră materialitate, o expresivă fragilitate, compoziţii dinamice şi, mai ales, un grafism intens colorat.

Vasul ca recipient pentru istorii recuperate prin scrierea olarului este idealul Doinei Stici. Pentru acesta ea inventează o materie preţioasă, suprapunere de şamotă şi porţelan peste care aşterne amprentat şi excizat semnele unui nou limbaj. Produsul este o demonstraţie de vitalitate a formelor aparent uzate dar şi o sugestie de reformulare a esteticii ambientale prin inserţia în mediul designului industrial a obiectului personalizat de textura vie ivită din gestica inspirată a ceramistului.

Prezintă lect. univ. Gherasim Florin, antrpolog

program de sala