Doamna Florina Mohanu coordonează organizarea ICR Moscova

Actualizare noiembrie 2013 privind selecţia de personal pentru institutele culturale româneşti din străinătate.

Institutul Cultural Român pregătește deschiderea unui Institut Cultural Român la Moscova, în cadrul acordului dintre România și Federația Rusă.

Conducerea Institutului Cultural Român a desemnat-o pe doamna Florina Mohanu, conferențiar universitar și director al Centrului Cultural Rus din cadrul Academiei de Studii Economice din București, să coordoneze organizarea Institutului Cultural Român la Moscova, urmând să preia direcțiunea acestuia.