Cursuri de limba română la ICR Lisabona

Cursul de limbă română pentru străini este organizat la Lisabona din anul 2007 cu ajutorul profesorilor Rodica Adriana Covaci si Dr. Simion Doru Cristea. În prezent, se desfăşoară la nivelul începător (A1.1 şi A1.2), pe parcursul a două semestre anuale, de luni până vineri la sediul Institutului Cultural Român din Lisabona. Fiecare nivel beneficiază de 2 şedinţe pe săptămână cu o durata de 90 min./şedinţă.

Cursurile de limba română organizate de ICR Lisabona (ICRL) se adresează publicului larg, cu motivaţii diverse, provenind din medii diverse (oameni de afaceri, funcţionari în întreprinderi de stat şi particulare din Portugalia, care desfăşoară activităţi în România, studenţi din diverse domenii, portughezi căsătoriți sau aflaţi într-o relaţie cu cetățeni români), având ca principal obiectiv stimularea - prin cunoaşterea limbii - a interesului pentru cultura şi civilizaţia românească. Continuând practica devenită tradiţională în institutul nostru, participanţii la cursurile de limba română iau parte, complementar, şi la evenimentele ICRL, cu scopul de a cunoaşte mai bine şi de a se familiariza cu diferitele aspecte ale culturii române.

În data de 29 septembrie 2012, ziarul portughez «Público» anunța într-un articol că "se remarcă o tendință clară a creșterii interesului față de țări cu o economie puternică sau care ar putea reprezenta oportunități de noi contacte internaționale." În Portugalia, România nu se încadrează în prima categorie, însă se regăsește din plin în a doua: cele 81 de înscrieri în 2012 la cursul de limba română organizat de către Institutul Cultural Român confirmă o orientare evidentă spre lărgirea acestor contacte. Dacă până acum înscrierile erau predominant motivate de dorința unuia dintre membrii cuplului lusoromân de a învăța limba partenerului, în 2012 şi 2013 motivele principale devin cele profesionale: afaceri, traduceri, cercetare, lărgirea cunoștințelor generale, îmbunătățirea comunicării în cadrul mediului de lucru și schimburi de experiență profesională. Acestora li se adaugă cele familiale, turistice și sociale.