Centenar Pasolini, în revista „Orizonturi culturale italo-române” din februarie 2022

Numărul din februarie al revistei bilingve „Orizonturi culturale italo-române” stă sub semnul centenarului naşterii lui Pier Paolo Pasolini, artist şi intelectual poliedric, personalitate emblematică a culturii italiene a secolului al XX-lea, număr ilustrat de artistul Dan Neamu. Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a fost poet, romancier, dramaturg, regizor de film, scenarist, teoretician și critic literar și cinematografic, eseist și jurnalist pasionat și virulent, actor, din când în când și desenator.

Spaţiul special „Centenar Pasolini” aduce contribuţia revistei la evenimentul anului 2022 în Italia, cu intervenţiile a doi iluştri italienişti în acest număr: Smaranda Bratu Elian şi George Popescu. Este, de asemenea, inaugurată o serie de mărturii despre Pasolini ale unor personalităţi de prim rang ale literaturii şi culturii italiene, pornind de la textul celebrului scriitor Alberto Moravia: „Un poet şi un narator ce a marcat o epocă”.

Urmează interviul realizat de Afrodita Cionchin cu scriitoarea Nadia Terranova, protagonista evenimentului intercultural al lunii ianuarie realizat de Ambasada Italiei şi Institutul Italian de Cultură din Bucureşti. Apoi, un dialog cu scriitoarea Irina Țurcanu despre traduceri şi „literatura migrantă” românească din Italia.

Revista oferă apoi, în premieră absolută, imaginea integrală a autorilor italieni publicaţi în România, în baza de date „Scriitori italieni traduşi în română”, cu toate titlurile din Catalogul Bibliotecii Naţionale, din diferite domenii, literatură, filosofie sau istorie. Proiectul creat de Afrodita Cionchin este realizat prin practica studenţilor de la universităţile din Cluj-Napoca şi Constanţa, coordonată de prof. Smaranda Bratu Elian de la Universitatea Bucureşti.

În „Biblioteca Orizonturi Inedite”, mărturia unuia din cei mai mari dramaturgi italieni, Dario Fo (1926-2016), despre „Nobelul cu scandal”, pe care l-a câştigat în 1997.

În „Italienistica Orizonturi”, despre Petrarca şi zorile Renaşterii în studiul semnat de Ion Gănguţ.

În „Orizonturi Donna”, Monica Negru o prezintă pe celebra pianistă Cella Delavrancea-Lahovary (1887-1991). Extrem de longevivă, a fost primul artist din istoria culturii române care a participat la sărbătorirea propriului centenar.

În „Seria de autor Ionel Cionchn (1943-2021)”, menită a duce mai departe moştenirea culturală a istoricului, un studiu dedicat personalităţii lui Vincenţiu Babeş, unul din cei mai de seamă cărturari ai secolului al XIX-lea.

Continuă şi „Seria Claudiu Isopescu” îngrijită de Nicoleta Silvia Ioana, cu activitatea didactică a profesorului bucovinean la Universitatea „La Sapienza” din Roma.

În „Orizonturi de Artă”, prof. Otilia Doroteea Borcia ilustrează creaţia lui Piero della Francesca, pictor și matematician, reprezentant de seamă al Renașterii italiene.

În „Texte de(spre) expoziții”, Ana Daniela Sultana prezintă două evenimente remarcabile care s-au desfăşurat la Bucureşti pe finalul anului 2021 și începutul lui 2022.

În galeria online a revistei intitulată „Timişoara în acuarelă”, cu lucrările artistului Sebastian Alexa, acest număr aduce o serie de acuarele dedicate centrului istoric al Timişoarei, cu aspectul său multicultural definitoriu.

În „Orizonturi de poezie”, versurile poetei Lucia Ileana Pop sub titlul „M-a orbit puterea optimismului”.

Toate articolele numărului 2/februarie 2022 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni” se pot accesa de la: www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it.