CEA DE-A 12-A EDIŢIE A BIENALEI DE ARHITECTURĂ DE LA VENEŢIA / << REZULTATELE CONCURSULUI >>

REZULTATELE
Concursului naţional pentru selectarea proiectului/-elor care va/vor reprezenta România la cea de-a 12-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia


În perioada 26-27 aprilie a.c., la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul naţional pentru selectarea proiectului/-elor care va/vor reprezenta România la cea de-a 12-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia, denumit în continuare Concursul.
La procedura de selecţie s-au înscris 19 participanţi, cu un număr total de 21 de proiecte (Anexa 1). În urma analizei proiectelor depuse şi având în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Concursului şi publicate pe paginile de internet a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi Uniunii Arhitecţilor din România, Comisia de jurizare a Concursului, denumită în continuare Comisia, formată din:
1. Ioan LUCĂCEL, vicecomisar numit de Uniunea Arhitecţilor din România – preşedinte 2. Monica MORARIU, comisar numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - membru 3. Alexandru DAMIAN, vicecomisar numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român - membru 4. Dorin ŞTEFAN, Uniunea Arhitecţilor din România – membru 5. Marteen KLOOS, ARCAM Amsterdam - membru 6. Pierre VON MEISS, EPFL Lausanne - membru 7. Kim Attila SANDOR, Ordinul Arhitecţilor din România – membru
a desemnat drept câştigătoare următoarele proiecte:
1. „Pavilionul României", cod. CC74125, autori: Ciprian Raşoiu, Romina Grillo, Liviu Vasiu, Tudor Vlăsceanu, Matei Vlăsceanu – punctaj obţinut: 179,5. Proiectul va fi realizat, ţinând cont de recomandările Comisiei (Anexa 2), în Pavilionul României din Giardini di Castello (România I) 2. „Superbia", cod. CJ 19564, autori: Aldea Silviu, Moga Marius, Panait Laura, Sisac Camelia, Sisac Tamaş, Soare Areta, Şerban Daniel – punctaj obţinut: 166. Proiectul va fi realizat, ţinând cont de recomandările Comisiei (Anexa 3), în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (România II).
Dintre proiectele înscrise la Concurs s-a evidenţiat un al treilea proiect: „Secvenţe spaţiale", cod: CL 25801, care a obţinut un punctaj de 157,5, detaşându-se de celelalte proiecte (Anexa 4).
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Concursului, câştigătorii concursului vor negocia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (Proiectul România I - Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv Institutul Cultural Român (Proiectul România II - Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) condiţiile de realizare a proiectelor.Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România lansează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010.
Cea de-a 12-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia se desfăşoară sub genericul PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE şi îşi propune să reia discuţia despre arhitectură şi rolul ei în civilizaţie. „Această disciplină – afirmă domnul Paolo Baratta, preşedintele Bienalei – trebuie să accepte provocarea de a organiza spaţiile de locuit şi trebuie să pună una dintre cele mai mari probleme: realizarea contemporană a ceea ce se numeşte res publica". În viziunea curatorului acestei ediţii, doamna Kazuyo Sejima (http://www.labiennale.org/en/news/outline.html), Bienala se doreşte a fi un forum al ideilor contemporane şi o lecturare a rezultatului arhitecturii. Conceptul său curatorial pune accentul pe modul în care sunt concepute proiectele arhitecturale şi atmosfera pe care o creează (procesul de creaţie ca subiect de dezbatere şi analiză). Această expoziţie va reprezenta o oportunitate de a experimenta posibilităţile arhitecturii, de a înţelege cum poate aceasta să exprime noi stiluri de viaţă şi de a demonstra că ea este rezultatul diferitelor valori şi abordări. Participanţii îşi vor crea propriul spaţiu, luând în considerare experienţa fizică şi conceptuală a vizitatorului: expoziţia se va dezvolta prin intermediul spaţiilor, nu a obiectelor. Participările naţionale vor include, pe lângă arhitecţi, tehnicieni şi artişti, deoarece arhitectura este produsul întregii societăţi. Astfel, ca în societate, anumite părţi ale expoziţiei vor fi rezultatul colaborării dintre artişti şi arhitecţi sau arhitecţi şi vizitatori.

Condiţiile de participare la Concursul pentru selectarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010
1. România va participa, în anul 2010, la cea de-a 12-a ediţie a Bienalei de Arhitectură de la Veneţia cu două proiecte: România I (Pavilionul din Giardini di Castello) şi România II (Galeria Nouă a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia). Planurile celor două locaţii se află în anexă. 2. Participanţii pot depune documentaţii atât pentru proiectul România I, cât şi pentru proiectul România II.
3. Concursul pentru selectarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010 este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în asociaţii/organizaţii neguvernamentale de profil.
4. Nu pot participa la concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii comisiei de selecţie, membrii familiilor sau asociaţii profesionali ai acestora. Membrii juriului nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor ce privesc concursul.
5. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la tema şi regulamentul concursului, numai în scris, la secretariatul concursului (U.A.R., Calea Victoriei nr. 126 – Bibliotecă, Bucureşti, sectorul 1, cod 010094; uar_contact@yahoo.com), până la o dată limită stabilită prin regulament. Nu se dau niciun fel de informaţii verbale în legătură cu tema şi regulamentul, în afara celor făcute publice prin lansarea concursului.
6. Prin participarea la Concurs, se presupune că persoana/-le fizică/-e sau juridică/-e care propun un proiect îşi asumă statutul de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să negocieze cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (Proiectului România I), respectiv Institutul Cultural Român (Proiectului România II) condiţiile de realizare ale acestuia.

Anonimatul lucrărilor
Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele proiectului, solicitate concurenţilor vor purta un simbol de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm, înscris în colţul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale planşelor şi pieselor scrise, prin lipire pe contur. Pentru identificarea participanţilor aceştia vor trimite organizatorului, ambalat în acelaşi colet cu proiectul, formularul de înscriere într-un plic alb pe care se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste plicuri vor fi strânse de secretariatul concursului şi vor fi puse la dispoziţia comisiei doar după selectarea proiectului câştigător.
Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori, decât în urma finalizării procedurii de selectare şi anunţare a proiectului câştigător. În caz contrar, participantul va fi eliminat din concurs.


Concursul pentru selectarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010
1. Înscrierea la Concursul pentru selectarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010, se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiei la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, Calea Victoriei nr. 126 – Bibliotecă, Bucureşti, sectorul 1, cod 010094 sau prin transmiterea acesteia prin poştă la aceeaşi adresă. Documentaţiile care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei de 23 aprilie (ora 1500) nu vor fi luate în considerare.
2. Participanţii vor depune o documentaţie care să cuprindă:
• Formularul de înscriere (aflat în anexă) în care se va specifica cărui spaţiu expoziţional se adresează proiectul (România I sau România II);
• Conceptul proiectului propus: susţinerea teoretică a felului în care va fi reprezentată arhitectura şi cultura românească în contextul Bienalei de Arhitectură de la Veneţia – 2010 şi modul de încadrare în tema Bienalei;
• Planşe (format A3) care să cuprindă prezentarea proiectelor (la scara stabilită de autor/i), cu: perspective, vederi, schiţe, planuri, secţiuni;
• Simulări 3D sau/şi machetă care să detalieze conceptul proiectelor (opţional);
• Descrierea tehnică a proiectului; deviz estimativ; modalităţi de implementare
• Prezentarea partenerilor implicaţi în proiect (dacă este cazul).

3. Formatele acceptate pentru documentele depuse şi în format electronic sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

4. Dosarele vor fi transmise prin poştă sau depuse personal la sediul Uniunii Arhitecţilor din România: Calea Victoriei nr. 126 – Bibliotecă, Bucureşti, sectorul 1, cod 010094. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete sau care nu respectă cerinţele impuse de organizatori, nu vor fi luate în considerare.
5. Lucrările Comisiei sunt secrete pe tot parcursul desfăşurării procedurii de selectare, niciun rezultat parţial nefiind accesibil terţilor.
6. Hotărârile Comisiei sunt definitive şi nu pot constitui subiect de drept.


Criterii de selecţie
Comisia de selectare a proiectelor care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010 va avea în vedere următoarele criterii:
• conceptul inovator al fiecărui proiect în parte şi sustenabilitatea acestuia în contextul general al Bienalei;
• capacitatea prezumtivă a organizatorilor proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură (fezabilitatea proiectului);
• înscrierea în cadrul temei şi a direcţiilor generale trasate de organizatori;
• posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat.
La finalul procedurii de selectare va fi publicată, pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro), lista propunerilor prezentate, punctajele obţinute şi proiectele declarate câştigătoare, cu motivarea alegerii acestora.

Responsabilităţile câştigătorilor/echipelor câştigătoare: • să realizeze proiectul expoziţional;
• să realizeze materialele de prezentare ale expoziţiilor România I şi II pentru catalogul Bienalei şi să le transmită în timp util organizatorilor acesteia;
• să stabilească conceptul grafic al catalogului şi materialelor promoţionale, în colaborare cu părţile implicate în organizarea evenimentului;
• să realizeze rapoartele necesare către Comisia Bienalei de la Veneţia, inclusiv ulterior închiderii Bienalei;
• să respecte condiţiile contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (Proiectul România I), respectiv cu Institutul Cultural Român (Proiectul România II) pentru transpunerea în realitate a conceptului expoziţional;
• să realizeze rapoartele intermediare şi finale către finanţator;
• să reprezinte ţara în cadrul evenimentelor organizate în cadrul Bienalei şi ulterior;
• să întocmească, împreună cu Comisarul, Vice-comisarul I.R.C.C.U. Veneţia şi Vice-comisarul U.A.R., dosarul de presă al expoziţiei;
• Să asigure, din suma încasată potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, plata materiilor prime, materialelor, manoperei şi prestărilor de servicii impuse de realizarea proiectului.


Bugetul proiectului
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional asigură finanţarea Proiectului România I în limita bugetul aprobat. Întrucât bugetul pe anul 2010 pentru acest eveniment nu a fost încă stabilit, se va lua ca punct de reper bugetul acordat pentru Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2008 în valoare de 600 000 lei, cu menţiunea că în anul 2010 această sumă poate fi micşorată sau mărită.
Institutul Cultural Român asigură finanţarea Proiectului România II cu suma de aproximativ 80 000 lei. Suma poate varia în funcţie de particularităţile proiectului şi de respectarea prevederilor legale cărora li se supune activitatea Institutului Cultural Român.

Uniunea Arhitecţilor din România va contribui la finanţarea concursului de selecţie a proiectelor România I şi II din fonduri rezultate din taxa de timbru potrivit bugetului aprobat, sub rezerva aprobării efective.
Câştigătorii/echipele câştigătoare sunt responsabili/-e de cooptarea cofinanţărilor, în condiţiile în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru Proiectul România I) şi Institutul Cultural Român (pentru Proiectul România II).

În realizarea devizului proiectului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii:
• organizarea expoziţiei şi a vernisajului;
• transportul expoziţiei (dus-întors), instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv operaţiunile de neutralizare a spaţiului la încheierea expoziţiei;
• modificări ale pavilionului (dacă este cazul), dar care să nu afecteze integritatea acestuia;
• echipamente multimedia (dacă este cazul);
• instalaţii exterioare (dacă este cazul);
• design grafic, realizare, tipărire şi diseminare materiale promoţionale (catalog, invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.);
• remunerarea curatorului şi a echipei de proiect;
• traducerea catalogului şi a celorlalte materiale promoţionale;
• comunicare şi PR;
• consultanţă tehnică;
• cazarea membrilor echipei (înainte de deschidere şi la închidere) şi transportul membrilor echipei;
• transportul (dus-întors), cazarea operatorilor de pavilion (pe toată perioada Bienalei) şi remunerarea acestora;
• fotografierea expoziţiei.

Lista costurilor estimative a fi luate în considerare la realizarea bugetului proiectului România I pentru Pavilionul României din Giardini di Castello – Veneţia se află în anexă (butonul "Documente atasate").

Calendarul Concursului pentru selectarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneţia – 2010
Datele de desfăşurare ale Bienalei de Arhitectură de la Veneţia – 2010 (29 august – 21 noiembrie 2010): • 26 – 28 august 2010, vernisarea Pavilioanelor Naţionale; • 29 august 2010, deschiderea pentru public; 21 noiembrie 2010, închidere Bienală.
Termene limită:
• întrebări cu privire la tema şi regulamentul concursului (uar_contact@yahoo.com), 15 martie 2010 • depunerea documentaţiilor, 23 aprilie 2010, ora 15.00 • jurizarea, 26 – 27 aprilie 2010 • Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare (www.cultura.ro , www.uniuneaarhitectilor.ro , www.mae.ro , www.icr.ro ): 28 aprilie 2010.

Formular de înscriere Deviz Plan galerie IRCCU Plan pavilion gradini Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4