Bursele Woodrow Wilson 2019 – 2020

Întrucât numărul dosarelor de candidatură depuse pentru anul 2019 a fost mai mic decât numărul de burse oferit, conform Regulamentului General de Burse, art. 7, alin. 5., sesiunea 2018-2019 a fost anulată. Dosarele depuse și nejurizate vor intra automat în jurizarea pentru anul 2020.

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat programul de burse de cercetare pe termen scurt începând cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 (trei) luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată. Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an. Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia. Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Prelungire dată limită de depunere a dosarelor de candidatură: 31 iulie 2019

Valoarea unei burse: 13 424 USD /bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse

Durata burselor: 3 (trei) luni

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

- formularul de înscriere;

- o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească cinci pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

- o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;

- discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului;

- prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului;

- CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);

- două scrisori de recomandare;

- copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor.

Dosarul trebuie să fie redactat în limbile română și engleză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cristina Rus – cristina.rus@icr.ro


REGULAMENT GENERAL – Burse și Rezidențe – 2019 Model raport bursă 2019 Formular de înscriere bursă 2019